Svensk-Spansk oversettelse av avråda

Oversettelse av ordet avråda fra svensk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avråda på spansk

avråda
försöka hindraverb disuadir, desaconsejar
Synonymer for avråda
Avledede ord av avråda
Liknende ord

 
 

avråda som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) avrådaavrådandeavrått
Indikativ
1. Presens
jagavråder
duavråder
hanavråder
viavråder
niavråder
deavråder
8. Presens perfektum
jaghar avrått
duhar avrått
hanhar avrått
vihar avrått
nihar avrått
dehar avrått
2. Preteritum (Fortid)
jagavrådde
duavrådde
hanavrådde
viavrådde
niavrådde
deavrådde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade avrått
duhade avrått
hanhade avrått
vihade avrått
nihade avrått
dehade avrått
4a. Presens futurum
jagskall avråda
duskall avråda
hanskall avråda
viskall avråda
niskall avråda
deskall avråda
11a. Preteritum futurum
jagskall ha avrått
duskall ha avrått
hanskall ha avrått
viskall ha avrått
niskall ha avrått
deskall ha avrått
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avråda
dukommer att avråda
hankommer att avråda
vikommer att avråda
nikommer att avråda
dekommer att avråda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avrått
dukommer att ha avrått
hankommer att ha avrått
vikommer att ha avrått
nikommer att ha avrått
dekommer att ha avrått
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle avråda
duskulle avråda
hanskulle avråda
viskulle avråda
niskulle avråda
deskulle avråda
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha avrått
duskulle ha avrått
hanskulle ha avrått
viskulle ha avrått
niskulle ha avrått
deskulle ha avrått
Konjunktiv
6. Subject
jagmå avråda
dumå avråda
hanmå avråda
vimå avråda
nimå avråda
demå avråda
13.Present perfect
jagmå ha avrått
dumå ha avrått
hanmå ha avrått
vimå ha avrått
nimå ha avrått
demå ha avrått
Imperativ
Bekreftende
duavråd
viLåt oss avråda
niavråd
Nektende
duavråd inte
niavråd inte
Dine siste søk