Svensk-Spansk oversettelse av avstå

Oversettelse av ordet avstå fra svensk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avstå på spansk

avstå
egendomverb ceder
  politikverb abstenerse
Synonymer for avstå
Synonymer for avstå
Avledede ord av avstå
Liknende ord

 
 

avstå som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) avståavståandeavstått
Indikativ
1. Presens
jagavstår
duavstår
hanavstår
viavstår
niavstår
deavstår
8. Presens perfektum
jaghar avstått
duhar avstått
hanhar avstått
vihar avstått
nihar avstått
dehar avstått
2. Preteritum (Fortid)
jagavstod
duavstod
hanavstod
viavstod
niavstod
deavstod
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade avstått
duhade avstått
hanhade avstått
vihade avstått
nihade avstått
dehade avstått
4a. Presens futurum
jagskall avstå
duskall avstå
hanskall avstå
viskall avstå
niskall avstå
deskall avstå
11a. Preteritum futurum
jagskall ha avstått
duskall ha avstått
hanskall ha avstått
viskall ha avstått
niskall ha avstått
deskall ha avstått
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avstå
dukommer att avstå
hankommer att avstå
vikommer att avstå
nikommer att avstå
dekommer att avstå
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avstått
dukommer att ha avstått
hankommer att ha avstått
vikommer att ha avstått
nikommer att ha avstått
dekommer att ha avstått
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle avstå
duskulle avstå
hanskulle avstå
viskulle avstå
niskulle avstå
deskulle avstå
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha avstått
duskulle ha avstått
hanskulle ha avstått
viskulle ha avstått
niskulle ha avstått
deskulle ha avstått
Konjunktiv
6. Subject
jagmå avstå
dumå avstå
hanmå avstå
vimå avstå
nimå avstå
demå avstå
13.Present perfect
jagmå ha avstått
dumå ha avstått
hanmå ha avstått
vimå ha avstått
nimå ha avstått
demå ha avstått
Imperativ
Bekreftende
duavstå
viLåt oss avstå
niavstå
Nektende
duavstå inte
niavstå inte
Dine siste søk