Svensk-Spansk oversettelse av avyttra

Oversettelse av ordet avyttra fra svensk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avyttra på spansk

avyttra
allmän? kast
Synonymer for avyttra
Synonymer for avyttra
Liknende ord

 
 

avyttra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) avyttraavyttrandeavyttrat
Indikativ
1. Presens
jagavyttrar
duavyttrar
hanavyttrar
viavyttrar
niavyttrar
deavyttrar
8. Presens perfektum
jaghar avyttrat
duhar avyttrat
hanhar avyttrat
vihar avyttrat
nihar avyttrat
dehar avyttrat
2. Preteritum (Fortid)
jagavyttrade
duavyttrade
hanavyttrade
viavyttrade
niavyttrade
deavyttrade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade avyttrat
duhade avyttrat
hanhade avyttrat
vihade avyttrat
nihade avyttrat
dehade avyttrat
4a. Presens futurum
jagskall avyttra
duskall avyttra
hanskall avyttra
viskall avyttra
niskall avyttra
deskall avyttra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha avyttrat
duskall ha avyttrat
hanskall ha avyttrat
viskall ha avyttrat
niskall ha avyttrat
deskall ha avyttrat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att avyttra
dukommer att avyttra
hankommer att avyttra
vikommer att avyttra
nikommer att avyttra
dekommer att avyttra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha avyttrat
dukommer att ha avyttrat
hankommer att ha avyttrat
vikommer att ha avyttrat
nikommer att ha avyttrat
dekommer att ha avyttrat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle avyttra
duskulle avyttra
hanskulle avyttra
viskulle avyttra
niskulle avyttra
deskulle avyttra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha avyttrat
duskulle ha avyttrat
hanskulle ha avyttrat
viskulle ha avyttrat
niskulle ha avyttrat
deskulle ha avyttrat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå avyttra
dumå avyttra
hanmå avyttra
vimå avyttra
nimå avyttra
demå avyttra
13.Present perfect
jagmå ha avyttrat
dumå ha avyttrat
hanmå ha avyttrat
vimå ha avyttrat
nimå ha avyttrat
demå ha avyttrat
Imperativ
Bekreftende
duavyttra
viLåt oss avyttra
niavyttra
Nektende
duavyttra inte
niavyttra inte
Dine siste søk