Svensk-Spansk oversettelse av dedicera

Oversettelse av ordet dedicera fra svensk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dedicera på spansk

dedicera
allmän? tilegne
Synonymer for dedicera
Liknende ord

 
 

dedicera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) dediceradedicerandededicerat
Indikativ
1. Presens
jagdedicerar
dudedicerar
handedicerar
videdicerar
nidedicerar
dededicerar
8. Presens perfektum
jaghar dedicerat
duhar dedicerat
hanhar dedicerat
vihar dedicerat
nihar dedicerat
dehar dedicerat
2. Preteritum (Fortid)
jagdedicerade
dudedicerade
handedicerade
videdicerade
nidedicerade
dededicerade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade dedicerat
duhade dedicerat
hanhade dedicerat
vihade dedicerat
nihade dedicerat
dehade dedicerat
4a. Presens futurum
jagskall dedicera
duskall dedicera
hanskall dedicera
viskall dedicera
niskall dedicera
deskall dedicera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha dedicerat
duskall ha dedicerat
hanskall ha dedicerat
viskall ha dedicerat
niskall ha dedicerat
deskall ha dedicerat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att dedicera
dukommer att dedicera
hankommer att dedicera
vikommer att dedicera
nikommer att dedicera
dekommer att dedicera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha dedicerat
dukommer att ha dedicerat
hankommer att ha dedicerat
vikommer att ha dedicerat
nikommer att ha dedicerat
dekommer att ha dedicerat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle dedicera
duskulle dedicera
hanskulle dedicera
viskulle dedicera
niskulle dedicera
deskulle dedicera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha dedicerat
duskulle ha dedicerat
hanskulle ha dedicerat
viskulle ha dedicerat
niskulle ha dedicerat
deskulle ha dedicerat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå dedicera
dumå dedicera
hanmå dedicera
vimå dedicera
nimå dedicera
demå dedicera
13.Present perfect
jagmå ha dedicerat
dumå ha dedicerat
hanmå ha dedicerat
vimå ha dedicerat
nimå ha dedicerat
demå ha dedicerat
Imperativ
Bekreftende
dudedicera
viLåt oss dedicera
nidedicera
Nektende
dudedicera inte
nidedicera inte
Dine siste søk