Svensk-Spansk oversettelse av fantisera

Oversettelse av ordet fantisera fra svensk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fantisera på spansk

fantisera
föreställa sigverb fantasear, imaginar
Synonymer for fantisera
Synonymer for fantisera
Avledede ord av fantisera
Anagram av fantisera
Liknende ord

 
 

fantisera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) fantiserafantiserandefantiserat
Indikativ
1. Presens
jagfantiserar
dufantiserar
hanfantiserar
vifantiserar
nifantiserar
defantiserar
8. Presens perfektum
jaghar fantiserat
duhar fantiserat
hanhar fantiserat
vihar fantiserat
nihar fantiserat
dehar fantiserat
2. Preteritum (Fortid)
jagfantiserade
dufantiserade
hanfantiserade
vifantiserade
nifantiserade
defantiserade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade fantiserat
duhade fantiserat
hanhade fantiserat
vihade fantiserat
nihade fantiserat
dehade fantiserat
4a. Presens futurum
jagskall fantisera
duskall fantisera
hanskall fantisera
viskall fantisera
niskall fantisera
deskall fantisera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha fantiserat
duskall ha fantiserat
hanskall ha fantiserat
viskall ha fantiserat
niskall ha fantiserat
deskall ha fantiserat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att fantisera
dukommer att fantisera
hankommer att fantisera
vikommer att fantisera
nikommer att fantisera
dekommer att fantisera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha fantiserat
dukommer att ha fantiserat
hankommer att ha fantiserat
vikommer att ha fantiserat
nikommer att ha fantiserat
dekommer att ha fantiserat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle fantisera
duskulle fantisera
hanskulle fantisera
viskulle fantisera
niskulle fantisera
deskulle fantisera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha fantiserat
duskulle ha fantiserat
hanskulle ha fantiserat
viskulle ha fantiserat
niskulle ha fantiserat
deskulle ha fantiserat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå fantisera
dumå fantisera
hanmå fantisera
vimå fantisera
nimå fantisera
demå fantisera
13.Present perfect
jagmå ha fantiserat
dumå ha fantiserat
hanmå ha fantiserat
vimå ha fantiserat
nimå ha fantiserat
demå ha fantiserat
Imperativ
Bekreftende
dufantisera
viLåt oss fantisera
nifantisera
Nektende
dufantisera inte
nifantisera inte
Dine siste søk