Svensk-Spansk oversettelse av hävda

Oversettelse av ordet hävda fra svensk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hävda på spansk

hävda
auktoritetverb hacer valer, imponer
  uttalandeverb sostener, afirmar, disputar
  försäkraverb afirmar, certificar, alegar, sostener, mantener, declarar
Synonymer for hävda
Synonymer for hävda
Avledede ord av hävda
Liknende ord

 
 

hävda som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) hävdahävdandehävdat
Indikativ
1. Presens
jaghävdar
duhävdar
hanhävdar
vihävdar
nihävdar
dehävdar
8. Presens perfektum
jaghar hävdat
duhar hävdat
hanhar hävdat
vihar hävdat
nihar hävdat
dehar hävdat
2. Preteritum (Fortid)
jaghävdade
duhävdade
hanhävdade
vihävdade
nihävdade
dehävdade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade hävdat
duhade hävdat
hanhade hävdat
vihade hävdat
nihade hävdat
dehade hävdat
4a. Presens futurum
jagskall hävda
duskall hävda
hanskall hävda
viskall hävda
niskall hävda
deskall hävda
11a. Preteritum futurum
jagskall ha hävdat
duskall ha hävdat
hanskall ha hävdat
viskall ha hävdat
niskall ha hävdat
deskall ha hävdat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att hävda
dukommer att hävda
hankommer att hävda
vikommer att hävda
nikommer att hävda
dekommer att hävda
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha hävdat
dukommer att ha hävdat
hankommer att ha hävdat
vikommer att ha hävdat
nikommer att ha hävdat
dekommer att ha hävdat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle hävda
duskulle hävda
hanskulle hävda
viskulle hävda
niskulle hävda
deskulle hävda
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha hävdat
duskulle ha hävdat
hanskulle ha hävdat
viskulle ha hävdat
niskulle ha hävdat
deskulle ha hävdat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå hävda
dumå hävda
hanmå hävda
vimå hävda
nimå hävda
demå hävda
13.Present perfect
jagmå ha hävdat
dumå ha hävdat
hanmå ha hävdat
vimå ha hävdat
nimå ha hävdat
demå ha hävdat
Imperativ
Bekreftende
duhävda
viLåt oss hävda
nihävda
Nektende
duhävda inte
nihävda inte
Dine siste søk