Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord knulla. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

knulla som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) knullaknullandeknullat
Indikativ
1. Presens
jagknullar
duknullar
hanknullar
viknullar
niknullar
deknullar
8. Presens perfektum
jaghar knullat
duhar knullat
hanhar knullat
vihar knullat
nihar knullat
dehar knullat
2. Preteritum (Fortid)
jagknullade
duknullade
hanknullade
viknullade
niknullade
deknullade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade knullat
duhade knullat
hanhade knullat
vihade knullat
nihade knullat
dehade knullat
4a. Presens futurum
jagskall knulla
duskall knulla
hanskall knulla
viskall knulla
niskall knulla
deskall knulla
11a. Preteritum futurum
jagskall ha knullat
duskall ha knullat
hanskall ha knullat
viskall ha knullat
niskall ha knullat
deskall ha knullat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att knulla
dukommer att knulla
hankommer att knulla
vikommer att knulla
nikommer att knulla
dekommer att knulla
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha knullat
dukommer att ha knullat
hankommer att ha knullat
vikommer att ha knullat
nikommer att ha knullat
dekommer att ha knullat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle knulla
duskulle knulla
hanskulle knulla
viskulle knulla
niskulle knulla
deskulle knulla
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha knullat
duskulle ha knullat
hanskulle ha knullat
viskulle ha knullat
niskulle ha knullat
deskulle ha knullat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå knulla
dumå knulla
hanmå knulla
vimå knulla
nimå knulla
demå knulla
13.Present perfect
jagmå ha knullat
dumå ha knullat
hanmå ha knullat
vimå ha knullat
nimå ha knullat
demå ha knullat
Imperativ
Bekreftende
duknulla
viLåt oss knulla
niknulla
Nektende
duknulla inte
niknulla inte