Svensk-Spansk oversettelse av stämma

Oversettelse av ordet stämma fra svensk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stämma på spansk

stämma
musik - instrumentverb afinar
  rättsvetenskapverb demandar
Synonymer for stämma
Synonymer for stämma
Avledede ord av stämma
Liknende ord

 
 

stämma som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) stämmastämmandestämt
Indikativ
1. Presens
jagstämmer
dustämmer
hanstämmer
vistämmer
nistämmer
destämmer
8. Presens perfektum
jaghar stämt
duhar stämt
hanhar stämt
vihar stämt
nihar stämt
dehar stämt
2. Preteritum (Fortid)
jagstämde
dustämde
hanstämde
vistämde
nistämde
destämde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade stämt
duhade stämt
hanhade stämt
vihade stämt
nihade stämt
dehade stämt
4a. Presens futurum
jagskall stämma
duskall stämma
hanskall stämma
viskall stämma
niskall stämma
deskall stämma
11a. Preteritum futurum
jagskall ha stämt
duskall ha stämt
hanskall ha stämt
viskall ha stämt
niskall ha stämt
deskall ha stämt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att stämma
dukommer att stämma
hankommer att stämma
vikommer att stämma
nikommer att stämma
dekommer att stämma
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha stämt
dukommer att ha stämt
hankommer att ha stämt
vikommer att ha stämt
nikommer att ha stämt
dekommer att ha stämt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle stämma
duskulle stämma
hanskulle stämma
viskulle stämma
niskulle stämma
deskulle stämma
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha stämt
duskulle ha stämt
hanskulle ha stämt
viskulle ha stämt
niskulle ha stämt
deskulle ha stämt
Konjunktiv
6. Subject
jagmå stämma
dumå stämma
hanmå stämma
vimå stämma
nimå stämma
demå stämma
13.Present perfect
jagmå ha stämt
dumå ha stämt
hanmå ha stämt
vimå ha stämt
nimå ha stämt
demå ha stämt
Imperativ
Bekreftende
dustämm
viLåt oss stämma
nistämm
Nektende
dustämm inte
nistämm inte
Dine siste søk