Svensk-Tysk oversettelse av abortera

Oversettelse av ordet abortera fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

abortera på tysk

abortera
medicin verb abortieren, abtreiben
Synonymer for abortera
Liknende ord

 
 

abortera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) aborteraaborterandeaborterat
Indikativ
1. Presens
jagaborterar
duaborterar
hanaborterar
viaborterar
niaborterar
deaborterar
8. Presens perfektum
jaghar aborterat
duhar aborterat
hanhar aborterat
vihar aborterat
nihar aborterat
dehar aborterat
2. Preteritum (Fortid)
jagaborterade
duaborterade
hanaborterade
viaborterade
niaborterade
deaborterade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade aborterat
duhade aborterat
hanhade aborterat
vihade aborterat
nihade aborterat
dehade aborterat
4a. Presens futurum
jagskall abortera
duskall abortera
hanskall abortera
viskall abortera
niskall abortera
deskall abortera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha aborterat
duskall ha aborterat
hanskall ha aborterat
viskall ha aborterat
niskall ha aborterat
deskall ha aborterat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att abortera
dukommer att abortera
hankommer att abortera
vikommer att abortera
nikommer att abortera
dekommer att abortera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha aborterat
dukommer att ha aborterat
hankommer att ha aborterat
vikommer att ha aborterat
nikommer att ha aborterat
dekommer att ha aborterat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle abortera
duskulle abortera
hanskulle abortera
viskulle abortera
niskulle abortera
deskulle abortera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha aborterat
duskulle ha aborterat
hanskulle ha aborterat
viskulle ha aborterat
niskulle ha aborterat
deskulle ha aborterat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå abortera
dumå abortera
hanmå abortera
vimå abortera
nimå abortera
demå abortera
13.Present perfect
jagmå ha aborterat
dumå ha aborterat
hanmå ha aborterat
vimå ha aborterat
nimå ha aborterat
demå ha aborterat
Imperativ
Bekreftende
duabortera
viLåt oss abortera
niabortera
Nektende
duabortera inte
niabortera inte
Dine siste søk