Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord alstra. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

alstra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) alstraalstrandealstrat
Indikativ
1. Presens
jagalstrar
dualstrar
hanalstrar
vialstrar
nialstrar
dealstrar
8. Presens perfektum
jaghar alstrat
duhar alstrat
hanhar alstrat
vihar alstrat
nihar alstrat
dehar alstrat
2. Preteritum (Fortid)
jagalstrade
dualstrade
hanalstrade
vialstrade
nialstrade
dealstrade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade alstrat
duhade alstrat
hanhade alstrat
vihade alstrat
nihade alstrat
dehade alstrat
4a. Presens futurum
jagskall alstra
duskall alstra
hanskall alstra
viskall alstra
niskall alstra
deskall alstra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha alstrat
duskall ha alstrat
hanskall ha alstrat
viskall ha alstrat
niskall ha alstrat
deskall ha alstrat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att alstra
dukommer att alstra
hankommer att alstra
vikommer att alstra
nikommer att alstra
dekommer att alstra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha alstrat
dukommer att ha alstrat
hankommer att ha alstrat
vikommer att ha alstrat
nikommer att ha alstrat
dekommer att ha alstrat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle alstra
duskulle alstra
hanskulle alstra
viskulle alstra
niskulle alstra
deskulle alstra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha alstrat
duskulle ha alstrat
hanskulle ha alstrat
viskulle ha alstrat
niskulle ha alstrat
deskulle ha alstrat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå alstra
dumå alstra
hanmå alstra
vimå alstra
nimå alstra
demå alstra
13.Present perfect
jagmå ha alstrat
dumå ha alstrat
hanmå ha alstrat
vimå ha alstrat
nimå ha alstrat
demå ha alstrat
Imperativ
Bekreftende
dualstra
viLåt oss alstra
nialstra
Nektende
dualstra inte
nialstra inte