Svensk-Tysk oversettelse av fabricera

Oversettelse av ordet fabricera fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fabricera på tysk

fabricera
dikta ihopverb erfinden, sich ausdenken, ersinnen
Synonymer for fabricera
Synonymer for fabricera
Avledede ord av fabricera
Liknende ord

 
 

fabricera som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) fabricerafabricerandefabricerat
Indikativ
1. Presens
jagfabricerar
dufabricerar
hanfabricerar
vifabricerar
nifabricerar
defabricerar
8. Presens perfektum
jaghar fabricerat
duhar fabricerat
hanhar fabricerat
vihar fabricerat
nihar fabricerat
dehar fabricerat
2. Preteritum (Fortid)
jagfabricerade
dufabricerade
hanfabricerade
vifabricerade
nifabricerade
defabricerade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade fabricerat
duhade fabricerat
hanhade fabricerat
vihade fabricerat
nihade fabricerat
dehade fabricerat
4a. Presens futurum
jagskall fabricera
duskall fabricera
hanskall fabricera
viskall fabricera
niskall fabricera
deskall fabricera
11a. Preteritum futurum
jagskall ha fabricerat
duskall ha fabricerat
hanskall ha fabricerat
viskall ha fabricerat
niskall ha fabricerat
deskall ha fabricerat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att fabricera
dukommer att fabricera
hankommer att fabricera
vikommer att fabricera
nikommer att fabricera
dekommer att fabricera
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha fabricerat
dukommer att ha fabricerat
hankommer att ha fabricerat
vikommer att ha fabricerat
nikommer att ha fabricerat
dekommer att ha fabricerat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle fabricera
duskulle fabricera
hanskulle fabricera
viskulle fabricera
niskulle fabricera
deskulle fabricera
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha fabricerat
duskulle ha fabricerat
hanskulle ha fabricerat
viskulle ha fabricerat
niskulle ha fabricerat
deskulle ha fabricerat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå fabricera
dumå fabricera
hanmå fabricera
vimå fabricera
nimå fabricera
demå fabricera
13.Present perfect
jagmå ha fabricerat
dumå ha fabricerat
hanmå ha fabricerat
vimå ha fabricerat
nimå ha fabricerat
demå ha fabricerat
Imperativ
Bekreftende
dufabricera
viLåt oss fabricera
nifabricera
Nektende
dufabricera inte
nifabricera inte
Dine siste søk