Svensk-Tysk oversettelse av fimpa

Oversettelse av ordet fimpa fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fimpa på tysk

fimpa
cigarrettverb ausdrücken
Liknende ord

 
 

fimpa som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) fimpafimpandefimpat
Indikativ
1. Presens
jagfimpar
dufimpar
hanfimpar
vifimpar
nifimpar
defimpar
8. Presens perfektum
jaghar fimpat
duhar fimpat
hanhar fimpat
vihar fimpat
nihar fimpat
dehar fimpat
2. Preteritum (Fortid)
jagfimpade
dufimpade
hanfimpade
vifimpade
nifimpade
defimpade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade fimpat
duhade fimpat
hanhade fimpat
vihade fimpat
nihade fimpat
dehade fimpat
4a. Presens futurum
jagskall fimpa
duskall fimpa
hanskall fimpa
viskall fimpa
niskall fimpa
deskall fimpa
11a. Preteritum futurum
jagskall ha fimpat
duskall ha fimpat
hanskall ha fimpat
viskall ha fimpat
niskall ha fimpat
deskall ha fimpat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att fimpa
dukommer att fimpa
hankommer att fimpa
vikommer att fimpa
nikommer att fimpa
dekommer att fimpa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha fimpat
dukommer att ha fimpat
hankommer att ha fimpat
vikommer att ha fimpat
nikommer att ha fimpat
dekommer att ha fimpat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle fimpa
duskulle fimpa
hanskulle fimpa
viskulle fimpa
niskulle fimpa
deskulle fimpa
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha fimpat
duskulle ha fimpat
hanskulle ha fimpat
viskulle ha fimpat
niskulle ha fimpat
deskulle ha fimpat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå fimpa
dumå fimpa
hanmå fimpa
vimå fimpa
nimå fimpa
demå fimpa
13.Present perfect
jagmå ha fimpat
dumå ha fimpat
hanmå ha fimpat
vimå ha fimpat
nimå ha fimpat
demå ha fimpat
Imperativ
Bekreftende
dufimpa
viLåt oss fimpa
nifimpa
Nektende
dufimpa inte
nifimpa inte
Dine siste søk