Svensk-Tysk oversettelse av flyga

Oversettelse av ordet flyga fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flyga på tysk

flyga
allmänverb fliegen, huschen
  rörelseverb sausen, fliegen, schießen
  flygningverb orten, fliegen
  tidverb verstreichen, vorbeigehen
Synonymer for flyga
Synonymer for flyga
Avledede ord av flyga
Eksempler med oversettelse
En gång i tiden trodde man att människor inte kunde flyga.
Att flyga drake kan vara farligt.
Jag föredrar att åka tåg framför att flyga.
Strutsar kan inte flyga.
Den här fågeln kan inte flyga.
Jag vet att du är rädd för att flyga, men att flyga är inte farligt.
Liknende ord

 
 

flyga som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) flygaflygandeflugit
Indikativ
1. Presens
jagflyger
duflyger
hanflyger
viflyger
niflyger
deflyger
8. Presens perfektum
jaghar flugit
duhar flugit
hanhar flugit
vihar flugit
nihar flugit
dehar flugit
2. Preteritum (Fortid)
jagflög
duflög
hanflög
viflög
niflög
deflög
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade flugit
duhade flugit
hanhade flugit
vihade flugit
nihade flugit
dehade flugit
4a. Presens futurum
jagskall flyga
duskall flyga
hanskall flyga
viskall flyga
niskall flyga
deskall flyga
11a. Preteritum futurum
jagskall ha flugit
duskall ha flugit
hanskall ha flugit
viskall ha flugit
niskall ha flugit
deskall ha flugit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att flyga
dukommer att flyga
hankommer att flyga
vikommer att flyga
nikommer att flyga
dekommer att flyga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha flugit
dukommer att ha flugit
hankommer att ha flugit
vikommer att ha flugit
nikommer att ha flugit
dekommer att ha flugit
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle flyga
duskulle flyga
hanskulle flyga
viskulle flyga
niskulle flyga
deskulle flyga
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha flugit
duskulle ha flugit
hanskulle ha flugit
viskulle ha flugit
niskulle ha flugit
deskulle ha flugit
Konjunktiv
6. Subject
jagmå flyga
dumå flyga
hanmå flyga
vimå flyga
nimå flyga
demå flyga
13.Present perfect
jagmå ha flugit
dumå ha flugit
hanmå ha flugit
vimå ha flugit
nimå ha flugit
demå ha flugit
Imperativ
Bekreftende
duflyg
viLåt oss flyga
niflyg
Nektende
duflyg inte
niflyg inte
Dine siste søk