Svensk-Tysk oversettelse av från

Oversettelse av ordet från fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

från på tysk

från
ursprungannet von, stammend von
  platsannet von, aus
  tidannet von, aus
Synonymer for från
Avledede ord av från
återhämta sig från, avgångsbetyg från gymnasiet, avgångsexamen från grundskola, avhålla från, avhålla sig från, avsätta från ämbetet, avskräcka från, avstå från, avvika från, avvisa från, befria från, befria från syre, befriad från, bevara från, bita ifrån sig, bortse från, bortse ifrån, bortsett från, dra ifrån, emanera från, en sten föll från mitt bröst, erhålla från, ett stenkast från, få ersättning för förluster från, från, få ut från, fly från, flytta ifrån, forsa från, försöka komma undan från något, från allra första början, från början, från början till slut, från Cornwall, från dörr till dörr, från gångna tider, från Jakob den förstes tid, från och med, från sida till sida, från under
fråndragning, frånfälle, från, frånlands-, frånsäga sig, frånsägning, frånsett, frånskild kvinna, frånskild man, frånstötande, frånta, fråntagande, frånträda, frånvarande, frånvaro, hålla av från land, hålla sig borta från, hålla sig ifrån, hålla sig undan från, härröra från, härstamma från, hindra från, hindra någon från att, hoppa ned från, ifrån sig, ifrån varandra, inte långt ifrån, klara sig undan från, komma bort från, komma från, komma från ämnet, komma ifrån, koppla från, kvinna från norra delen av landet, kvinna från vägräddningstjänsten, kvinna med avgångsbetyg från gymnasiet, långt från, löpa från, lösa från, löst från, man från vägräddningstjänsten, man med avgångsbetyg från gymnasiet, med assistans från, med hjälp från, ofrånkomlig, planka från, räkna ifrån, repa sig från, rycka från, rymning från fängelse, säga ifrån, själsfrånvaro, sjunga från bladet, skiljande från, skjuta från bakhåll, skjuta ifrån, skrämma någon från vettet, slingra sig från, slita från, smita från, smita ifrån, snyta från, som sänd från himlen, spela från bladet, spelning från blad, springa ifrån, stamma från, stoppa någon från att, störta från tronen, strömma från, stryka från, ta avstånd från, ta bort hår från, ta ifrån, till skillnad från, träffa från bakhåll, underifrån, undkomma från, utgå från, utifrån, var ... ifrån, vara från, vara ofrånkomlig, varifrån, växa ifrån, verka frånstötande på, avsteg från reglerna, frånstöta, frånfälla, frånhända, frånskild, frånskilda, fråntaga, frånvara, frånvaro av, sinnesfrånvaro, gå ifrån, kommer ifrån, skild från, skilja sig från, ta avstånd ifrån, till och från
Eksempler med oversettelse
Jag är från Tokyo, Japan.
Jag är från Kyoto.
Jag har precis kommit tillbaka från Sverige.
Både Magdalena och Ania är från Polen.
Min åsikt skiljer sig från din.
För att dölja det faktum att hon var en princessa förklädde hon sig till en pojke och flydde från slottet.
Jag har hållit mitt artisteri lite i skymundan för min familj. Jag har velat särskilja mig från dem.
Döda havet lever. Det lockar turister från världens alla hörn.
Liljorna som täcker den blå dammen hindrar mig från att se min avbild i vattnet.
Vinden blåser från öst.
Pfirsichbaeumchen är från Tyskland.
Beskedet kom som en blixt från klar himmel.
Ett enormt monster är på väg ned från berget.
Hon ringde upp mig från Tokyo.
En sten föll från mitt hjärta.
Det var en skänk från ovan.
Det här är brevet från min vän.
Förövaren avlägsnades från platsen.
Det skickades från min iPhone.
Flickan som heter Inge är från Hamburg.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk