Svensk-Tysk oversettelse av hoppas

Oversettelse av ordet hoppas fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hoppas på tysk

hoppas
allmänverb hoffen
Synonymer for hoppas
Synonymer for hoppas
Avledede ord av hoppas
Anagram av hoppas
Eksempler med oversettelse
Jag hoppas inte.
Jag hoppas att Tom säger ja.
Jag hoppas att vi finner Tom.
Jag hoppas att alla dina drömmar blir verklighet.
Jag hoppas att det här är början på en vacker vänskap.
Liknende ord

 
 

hoppas som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) hoppashoppandehoppats
Indikativ
1. Presens
jaghoppas
duhoppas
hanhoppas
vihoppas
nihoppas
dehoppas
8. Presens perfektum
jaghar hoppats
duhar hoppats
hanhar hoppats
vihar hoppats
nihar hoppats
dehar hoppats
2. Preteritum (Fortid)
jaghoppades
duhoppades
hanhoppades
vihoppades
nihoppades
dehoppades
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade hoppats
duhade hoppats
hanhade hoppats
vihade hoppats
nihade hoppats
dehade hoppats
4a. Presens futurum
jagskall hoppas
duskall hoppas
hanskall hoppas
viskall hoppas
niskall hoppas
deskall hoppas
11a. Preteritum futurum
jagskall ha hoppats
duskall ha hoppats
hanskall ha hoppats
viskall ha hoppats
niskall ha hoppats
deskall ha hoppats
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att hoppas
dukommer att hoppas
hankommer att hoppas
vikommer att hoppas
nikommer att hoppas
dekommer att hoppas
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha hoppats
dukommer att ha hoppats
hankommer att ha hoppats
vikommer att ha hoppats
nikommer att ha hoppats
dekommer att ha hoppats
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle hoppass
duskulle hoppass
hanskulle hoppass
viskulle hoppass
niskulle hoppass
deskulle hoppass
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha hoppats
duskulle ha hoppats
hanskulle ha hoppats
viskulle ha hoppats
niskulle ha hoppats
deskulle ha hoppats
Konjunktiv
6. Subject
jagmå hoppas
dumå hoppas
hanmå hoppas
vimå hoppas
nimå hoppas
demå hoppas
13.Present perfect
jagmå ha hoppats
dumå ha hoppats
hanmå ha hoppats
vimå ha hoppats
nimå ha hoppats
demå ha hoppats
Imperativ
Bekreftende
duhoppas
viLåt oss hoppas
nihoppas
Nektende
duhoppas inte
nihoppas inte
Dine siste søk