Svensk-Tysk oversettelse av inse

Oversettelse av ordet inse fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

inse på tysk

inse
förståverb lernen, begreifen, erkennen, einsehen, verstehen
  betydelseverb begreifen, verstehen, erfassen, durchschauen
  mental förnimmelseverb realisieren, erkennen, fühlen, sich bewusst° sein dass°
  sinneverb einsehen, sich im Klaren sein über, sich bewusst° sein über, realisieren
Synonymer for inse
Synonymer for inse
Avledede ord av inse
Liknende ord

 
 

inse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) inseinseandeinsett
Indikativ
1. Presens
jaginser
duinser
haninser
viinser
niinser
deinser
8. Presens perfektum
jaghar insett
duhar insett
hanhar insett
vihar insett
nihar insett
dehar insett
2. Preteritum (Fortid)
jaginsåg
duinsåg
haninsåg
viinsåg
niinsåg
deinsåg
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade insett
duhade insett
hanhade insett
vihade insett
nihade insett
dehade insett
4a. Presens futurum
jagskall inse
duskall inse
hanskall inse
viskall inse
niskall inse
deskall inse
11a. Preteritum futurum
jagskall ha insett
duskall ha insett
hanskall ha insett
viskall ha insett
niskall ha insett
deskall ha insett
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att inse
dukommer att inse
hankommer att inse
vikommer att inse
nikommer att inse
dekommer att inse
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha insett
dukommer att ha insett
hankommer att ha insett
vikommer att ha insett
nikommer att ha insett
dekommer att ha insett
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle inse
duskulle inse
hanskulle inse
viskulle inse
niskulle inse
deskulle inse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha insett
duskulle ha insett
hanskulle ha insett
viskulle ha insett
niskulle ha insett
deskulle ha insett
Konjunktiv
6. Subject
jagmå inse
dumå inse
hanmå inse
vimå inse
nimå inse
demå inse
13.Present perfect
jagmå ha insett
dumå ha insett
hanmå ha insett
vimå ha insett
nimå ha insett
demå ha insett
Imperativ
Bekreftende
duinse
viLåt oss inse
niinse
Nektende
duinse inte
niinse inte
Dine siste søk