Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord kirra. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

kirra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) kirrakirrandekirrat
Indikativ
1. Presens
jagkirrar
dukirrar
hankirrar
vikirrar
nikirrar
dekirrar
8. Presens perfektum
jaghar kirrat
duhar kirrat
hanhar kirrat
vihar kirrat
nihar kirrat
dehar kirrat
2. Preteritum (Fortid)
jagkirrade
dukirrade
hankirrade
vikirrade
nikirrade
dekirrade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade kirrat
duhade kirrat
hanhade kirrat
vihade kirrat
nihade kirrat
dehade kirrat
4a. Presens futurum
jagskall kirra
duskall kirra
hanskall kirra
viskall kirra
niskall kirra
deskall kirra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha kirrat
duskall ha kirrat
hanskall ha kirrat
viskall ha kirrat
niskall ha kirrat
deskall ha kirrat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att kirra
dukommer att kirra
hankommer att kirra
vikommer att kirra
nikommer att kirra
dekommer att kirra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha kirrat
dukommer att ha kirrat
hankommer att ha kirrat
vikommer att ha kirrat
nikommer att ha kirrat
dekommer att ha kirrat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle kirra
duskulle kirra
hanskulle kirra
viskulle kirra
niskulle kirra
deskulle kirra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha kirrat
duskulle ha kirrat
hanskulle ha kirrat
viskulle ha kirrat
niskulle ha kirrat
deskulle ha kirrat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå kirra
dumå kirra
hanmå kirra
vimå kirra
nimå kirra
demå kirra
13.Present perfect
jagmå ha kirrat
dumå ha kirrat
hanmå ha kirrat
vimå ha kirrat
nimå ha kirrat
demå ha kirrat
Imperativ
Bekreftende
dukirra
viLåt oss kirra
nikirra
Nektende
dukirra inte
nikirra inte