Svensk-Tysk oversettelse av sakna

Oversettelse av ordet sakna fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sakna på tysk

sakna
frånvaroverb fehlen, mangeln
  ordverb fehlen
  känslomässigt tillståndverb vermissen, Verlust spüren
  personverb vermissen
Synonymer for sakna
Synonymer for sakna
Avledede ord av sakna
Liknende ord

 
 

sakna som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) saknasaknandesaknat
Indikativ
1. Presens
jagsaknar
dusaknar
hansaknar
visaknar
nisaknar
desaknar
8. Presens perfektum
jaghar saknat
duhar saknat
hanhar saknat
vihar saknat
nihar saknat
dehar saknat
2. Preteritum (Fortid)
jagsaknade
dusaknade
hansaknade
visaknade
nisaknade
desaknade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade saknat
duhade saknat
hanhade saknat
vihade saknat
nihade saknat
dehade saknat
4a. Presens futurum
jagskall sakna
duskall sakna
hanskall sakna
viskall sakna
niskall sakna
deskall sakna
11a. Preteritum futurum
jagskall ha saknat
duskall ha saknat
hanskall ha saknat
viskall ha saknat
niskall ha saknat
deskall ha saknat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att sakna
dukommer att sakna
hankommer att sakna
vikommer att sakna
nikommer att sakna
dekommer att sakna
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha saknat
dukommer att ha saknat
hankommer att ha saknat
vikommer att ha saknat
nikommer att ha saknat
dekommer att ha saknat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle sakna
duskulle sakna
hanskulle sakna
viskulle sakna
niskulle sakna
deskulle sakna
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha saknat
duskulle ha saknat
hanskulle ha saknat
viskulle ha saknat
niskulle ha saknat
deskulle ha saknat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå sakna
dumå sakna
hanmå sakna
vimå sakna
nimå sakna
demå sakna
13.Present perfect
jagmå ha saknat
dumå ha saknat
hanmå ha saknat
vimå ha saknat
nimå ha saknat
demå ha saknat
Imperativ
Bekreftende
dusakna
viLåt oss sakna
nisakna
Nektende
dusakna inte
nisakna inte
Dine siste søk