Svensk-Tysk oversettelse av själ

Oversettelse av ordet själ fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

själ på tysk

själ
personsubst. Seele [f]
Synonymer for själ
Synonymer for själ
Avledede ord av själ
alltför självsäker, av sig själv, begå självmord, besjäla, brist på självförtroende, det är självklart, dig själv, er själv, er själva, finna ut själv, förstöra sig själv, framställa sig själv som, full av självförtroende, i själva verket, man som själv har arbetat sig upp, med självaktning, mig själv, osjälvisk, osjälvisk kvinna, osjälvisk man, osjälviskt, oss själva, överleva sig själv, säga sig självt, sig själv, sig själva, själaringning, själavandring, själfull, själlös, själsdödande, själsförmögenhet, själsfrånvaro, själsfrid, själsligt sund, själsstyrka, själv, själva, självaktning, självantändning
självbehärskning, självbelåten, självbelåtenhet, självbestämmanderätt, självbetjäning, självbevarelse, självbildad, självbiografi, självbiografisk, självdeklaration, självdisciplin, självförgudning, självförnekelse, självförsakande, självförsörjande, självförsörjning, självförstörande, självförstörelse, självförsvar, självförtroende, självförvållad, självgående, självgod, självgod pedant, självhäftande, självhäftande etikett, självhävdande, självhjälp, självisk, själviskhet, självkännedom, självkänsla, självklar, självklarhet, självklart, självkontroll, självkritik, självlåsande, självmedlidande, självmedveten, självmord, självmords-, självmotsägande, självpåtagen, självporträtt, självprövning, självrådighet, självrannsakan, självreglerande, självsäker, självsäkerhet, självsäkert, självständig, självstart, självstyre, självsuggestion, självtillräcklig, självtvätt, självuppdragande, självuppoffring, självupptagen, självupptagen kvinna, självupptagen man, självutplånande, sjuklig självupptagenhet, småle för sig själv, småskratta för sig själv, som man odlat själv, ta reda på själv, tala för sig själv, tala för sig självt, tillfreds med sig själv, vara självklart, osjälviskhet, själslig, självlärd, självupptagenhet, eldsjäl, självlysande, självbestämmande, självmant, självhosta, osjälvständighet, själaglad, självrespekt, självständighet, självfallet, självfixerad, självtillit, självskriven, självömkan, självmordsbenägen, självmordsbombare, självstyrande, självständigt, självälskande, självöverskattning
Eksempler med oversettelse
Där fanns inte en levande själ så långt ögat kunde nå.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk