Svensk-Tysk oversettelse av snava

Oversettelse av ordet snava fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

snava på tysk

snava
personverb stolpern
Synonymer for snava
Synonymer for snava
Anagram av snava
Liknende ord

 
 

snava som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) snavasnavandesnavat
Indikativ
1. Presens
jagsnavar
dusnavar
hansnavar
visnavar
nisnavar
desnavar
8. Presens perfektum
jaghar snavat
duhar snavat
hanhar snavat
vihar snavat
nihar snavat
dehar snavat
2. Preteritum (Fortid)
jagsnavade
dusnavade
hansnavade
visnavade
nisnavade
desnavade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade snavat
duhade snavat
hanhade snavat
vihade snavat
nihade snavat
dehade snavat
4a. Presens futurum
jagskall snava
duskall snava
hanskall snava
viskall snava
niskall snava
deskall snava
11a. Preteritum futurum
jagskall ha snavat
duskall ha snavat
hanskall ha snavat
viskall ha snavat
niskall ha snavat
deskall ha snavat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att snava
dukommer att snava
hankommer att snava
vikommer att snava
nikommer att snava
dekommer att snava
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha snavat
dukommer att ha snavat
hankommer att ha snavat
vikommer att ha snavat
nikommer att ha snavat
dekommer att ha snavat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle snava
duskulle snava
hanskulle snava
viskulle snava
niskulle snava
deskulle snava
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha snavat
duskulle ha snavat
hanskulle ha snavat
viskulle ha snavat
niskulle ha snavat
deskulle ha snavat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå snava
dumå snava
hanmå snava
vimå snava
nimå snava
demå snava
13.Present perfect
jagmå ha snavat
dumå ha snavat
hanmå ha snavat
vimå ha snavat
nimå ha snavat
demå ha snavat
Imperativ
Bekreftende
dusnava
viLåt oss snava
nisnava
Nektende
dusnava inte
nisnava inte
Dine siste søk