Svensk-Tysk oversettelse av upphöra

Oversettelse av ordet upphöra fra svensk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

upphöra på tysk

upphöra
intransitivverb enden, beenden
  aktivitetverb aufhören, ablassen, beenden, stoppen, anhalten, enden
Synonymer for upphöra
Synonymer for upphöra
Avledede ord av upphöra
Liknende ord

 
 

upphöra som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) upphöraupphörandeupphört
Indikativ
1. Presens
jagupphör
duupphör
hanupphör
viupphör
niupphör
deupphör
8. Presens perfektum
jaghar upphört
duhar upphört
hanhar upphört
vihar upphört
nihar upphört
dehar upphört
2. Preteritum (Fortid)
jagupphörde
duupphörde
hanupphörde
viupphörde
niupphörde
deupphörde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade upphört
duhade upphört
hanhade upphört
vihade upphört
nihade upphört
dehade upphört
4a. Presens futurum
jagskall upphöra
duskall upphöra
hanskall upphöra
viskall upphöra
niskall upphöra
deskall upphöra
11a. Preteritum futurum
jagskall ha upphört
duskall ha upphört
hanskall ha upphört
viskall ha upphört
niskall ha upphört
deskall ha upphört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att upphöra
dukommer att upphöra
hankommer att upphöra
vikommer att upphöra
nikommer att upphöra
dekommer att upphöra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha upphört
dukommer att ha upphört
hankommer att ha upphört
vikommer att ha upphört
nikommer att ha upphört
dekommer att ha upphört
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle upphöra
duskulle upphöra
hanskulle upphöra
viskulle upphöra
niskulle upphöra
deskulle upphöra
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha upphört
duskulle ha upphört
hanskulle ha upphört
viskulle ha upphört
niskulle ha upphört
deskulle ha upphört
Konjunktiv
6. Subject
jagmå upphöra
dumå upphöra
hanmå upphöra
vimå upphöra
nimå upphöra
demå upphöra
13.Present perfect
jagmå ha upphört
dumå ha upphört
hanmå ha upphört
vimå ha upphört
nimå ha upphört
demå ha upphört
Imperativ
Bekreftende
duupphör
viLåt oss upphöra
niupphör
Nektende
duupphör inte
niupphör inte
Dine siste søk