Svensk-Tysk oversettelse av uträtta

 
 

uträtta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) uträttauträttandeuträttat
Indikativ
1. Presens
jaguträttar
duuträttar
hanuträttar
viuträttar
niuträttar
deuträttar
8. Presens perfektum
jaghar uträttat
duhar uträttat
hanhar uträttat
vihar uträttat
nihar uträttat
dehar uträttat
2. Preteritum (Fortid)
jaguträttade
duuträttade
hanuträttade
viuträttade
niuträttade
deuträttade
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade uträttat
duhade uträttat
hanhade uträttat
vihade uträttat
nihade uträttat
dehade uträttat
4a. Presens futurum
jagskall uträtta
duskall uträtta
hanskall uträtta
viskall uträtta
niskall uträtta
deskall uträtta
11a. Preteritum futurum
jagskall ha uträttat
duskall ha uträttat
hanskall ha uträttat
viskall ha uträttat
niskall ha uträttat
deskall ha uträttat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att uträtta
dukommer att uträtta
hankommer att uträtta
vikommer att uträtta
nikommer att uträtta
dekommer att uträtta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha uträttat
dukommer att ha uträttat
hankommer att ha uträttat
vikommer att ha uträttat
nikommer att ha uträttat
dekommer att ha uträttat
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle uträtta
duskulle uträtta
hanskulle uträtta
viskulle uträtta
niskulle uträtta
deskulle uträtta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha uträttat
duskulle ha uträttat
hanskulle ha uträttat
viskulle ha uträttat
niskulle ha uträttat
deskulle ha uträttat
Konjunktiv
6. Subject
jagmå uträtta
dumå uträtta
hanmå uträtta
vimå uträtta
nimå uträtta
demå uträtta
13.Present perfect
jagmå ha uträttat
dumå ha uträttat
hanmå ha uträttat
vimå ha uträttat
nimå ha uträttat
demå ha uträttat
Imperativ
Bekreftende
duuträtta
viLåt oss uträtta
niuträtta
Nektende
duuträtta inte
niuträtta inte
Dine siste søk