Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord vidta. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

vidta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Att) vidtavidtandevidtagit
Indikativ
1. Presens
jagvidtar
duvidtar
hanvidtar
vividtar
nividtar
devidtar
8. Presens perfektum
jaghar vidtagit
duhar vidtagit
hanhar vidtagit
vihar vidtagit
nihar vidtagit
dehar vidtagit
2. Preteritum (Fortid)
jagvidtog
duvidtog
hanvidtog
vividtog
nividtog
devidtog
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jaghade vidtagit
duhade vidtagit
hanhade vidtagit
vihade vidtagit
nihade vidtagit
dehade vidtagit
4a. Presens futurum
jagskall vidta
duskall vidta
hanskall vidta
viskall vidta
niskall vidta
deskall vidta
11a. Preteritum futurum
jagskall ha vidtagit
duskall ha vidtagit
hanskall ha vidtagit
viskall ha vidtagit
niskall ha vidtagit
deskall ha vidtagit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att vidta
dukommer att vidta
hankommer att vidta
vikommer att vidta
nikommer att vidta
dekommer att vidta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha vidtagit
dukommer att ha vidtagit
hankommer att ha vidtagit
vikommer att ha vidtagit
nikommer att ha vidtagit
dekommer att ha vidtagit
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jagskulle vidta
duskulle vidta
hanskulle vidta
viskulle vidta
niskulle vidta
deskulle vidta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jagskulle ha vidtagit
duskulle ha vidtagit
hanskulle ha vidtagit
viskulle ha vidtagit
niskulle ha vidtagit
deskulle ha vidtagit
Konjunktiv
6. Subject
jagmå vidta
dumå vidta
hanmå vidta
vimå vidta
nimå vidta
demå vidta
13.Present perfect
jagmå ha vidtagit
dumå ha vidtagit
hanmå ha vidtagit
vimå ha vidtagit
nimå ha vidtagit
demå ha vidtagit
Imperativ
Bekreftende
duvidta
viLåt oss vidta
nividta
Nektende
duvidta inte
nividta inte