Tysk-Norsk oversettelse av unbewohnt

Oversettelse av ordet unbewohnt fra tysk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

unbewohnt på norsk

unbewohnt
Platzadjektiv øde, øde sted, ubebodd, overgitt
Synonymer for unbewohnt
Liknende ord

 
 

Dine siste søk