Tysk-Svensk oversettelse av Blinde

Oversettelse av ordet Blinde fra tysk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

Blinde på svensk

Blinde
Person - Mannsubst. blind man [u]
  Person - Frausubst. blind kvinna [u]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk