Tysk-Svensk oversettelse av streng

Oversettelse av ordet streng fra tysk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

streng på svensk

streng
exaktadjektiv strikt, exakt
  Disziplinadjektiv sträng, strikt
  Klimaadjektiv bister, sträng
  Maßnahmeadjektiv rigorös, sträng, strikt
  Kontrolleadjektiv rigorös, sträng
  Regeladjektiv sträng
  eisernadjektiv sträng, orubblig, rigorös
  Umständeadjektiv hård, sträng
  Strafeadjektiv sträng, hård
  Charakteradjektiv sträng, hård, barsk, strikt
  Benehmenadjektiv stel, oböjlig, hårdhänt, hård, sträng
  allgemeinannet strängt, noga
  Bildungannet strängt, hårt
  Strafeannet hårt, strängt
Synonymer for streng
Eksempler med oversettelse
Rauchen hier ist streng verboten.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk