Forum

mm, ¿Vamos a ir de compra

ónde queréis ir después de la estación de bencina? – Hvor vil dere dra etter bensinstasjonen?
S: Hmm, ¿Vamos a ir de compras? – Hmm, vi skal dra på shopping
H: Si, de acuerdo. Necesito un vestido nuevo porque voy a ir una cita la próxima semana – Ja enig. Jeg trenger en ny kjole ford
Observera att texten kommer att rengöras för HTML-kodning.
Føljande kod är aktiverat: [b][/b], [i][/i], [u][/u]
Name
(Ditt IP kommer att loggas)
E-post
(required)
Svar