Forum

Poder

Verbet "poder" skal vel hete "pudiendo" i gerundio.
Det står oppført med "podiendo"
Observera att texten kommer att rengöras för HTML-kodning.
Føljande kod är aktiverat: [b][/b], [i][/i], [u][/u]
Name
(Ditt IP kommer att loggas)
E-post
(required)
Svar