norska-Engelska översättning av menighet

Översättning av ordet menighet från norska till engelska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning.

menighet in engelska

menighet
allmenn? church
Synonymer för menighet
Deriverade termer menighet
Liknande ord

 
 

Wiki
Menighet (av middelnedertysk menheit, fellesskap) er et lokalt geografisk distrikt innen en religion, med medlemmer som bor på et bestemt sted og kommer sammen i samme forsamlingshus. Ordet menighet kan også sikte til en større gruppe religiøse mennesker. Det kan brukes om et helt trossamfunn med alle dets medlemmer.

Fler exempel
1.Gammel kirke gir nye muligheter", snakker de om i Vålerengen menighet, som nå efter fem års interimstilværelse i et rom med plass til 5060 mennesker, er tilbake i sin kirke.
2.Guds menighet er verdens største under", synger man i alle sammenhenger for tiden.
3.All makt i kirkestyret er prinsipielt å forstå som delegert fra den kristne menighet.
4.Betyr dette at den nåværende Kolbotn menighet blir delt i to menigheter ?
5.Denne gangen tar vi konfirmantene med oss til sjøs, sier prest Sissel Hasleholm i Ullern menighet.
6.Det er en menighet i vekst som har bygget kirken.
7.Det er forbausende at Regjeringen selv har begynt å opptre både som kirkelig og teologisk sakkyndig når det gjelder saken om Helge Hognestad og hans stilling som prest i Høvik menighet, sier teologiprofessor Jakob Jervell.
8.Det er heller ikke umulig at reformbevegelsens gamle hodepine melder seg igjen, nemlig spenningen mellom det liberale folkekirkeideal og den bekjennende menighet.
9.Det er ikke annet å si enn at det er en større forpliktelse for den som står med læreansvaret i en menighet å bekjenne seg til Kirkens lære enn for det enkelte menighetslem, sa Aarflot.
10.Det går ikke an for en biskop i statskirken å godta at en menighet skal avvise en sogneprest som er utnevnt i statsråd, sier Nergård.
11.Det var forøvrig en venn av familien som fikk meg til å begynne pianoundervisning hos Hans Solum, som da var organist i Ullern menighet.
12.En slik menighet må bli å betrakte som en rettsgyldig person, som har krav på å kunne kalle sin egen prest, og har sitt eget menighetsråd.
13.Er Stabekk Misjonsmenighet med sine 155 medlemmer en stor menighet ?
14.Haugerud er hovedsetet for pastor Bratterud og hans menighet.
15.Hvis den nyutnevnte sognepresten til Balsfjord menighet, Thorstein Lalim, frivillig trekker seg fra embetet, er en bedre situasjon skapt, sier Børre Knudsen til Aftenposten.
16.I Gamlebyen menighet forstår vi godt at Kirken må forvalte sine ressurser i forhold til de nye behov som skapes ved at folk flytter.
17.Jeg beklager sterkt at kapellan Bjarne Hansen i Haugerud menighet har besluttet å la de homofile få avholde gudstjeneste i sin kirke førstkommende søndag.
18.Jeg bor i en" moderne" menighet der jeg får lov til å være den jeg er, men med de samme forpliktelser alle menighetsmedlemmer har.
19.Jeg er veldig skuffet og lei meg, sier sogneprest Willie Garvi i Haugerud menighet, som en reaksjon på at hans residerende kapellan har invitert Åpen Kirkegruppe til å holde gudstjeneste for homofile.
20.Jeg har efterkommet ønsket fra den gruppen innenfor Balsfjord menighet som har ønsket at jeg skulle fortsette som deres prest, opplyser Børre Knudsen.
21.Jeg har ustanselig fått høre at jeg er prest i landets rikeste menighet.
22.Jeg kan ikke bare si takk og farvel til en menighet som har støttet og hjulpet meg på en slik måte i en så vanskelig sak.
23.Mange i Balsfjord menighet har spurt meg om jeg vil fortsette å fungere som prest for dem efter at Thorstein Lalim er innsatt som ny sogneprest.
24.Men nå har denne relativt lille menighet i Balsfjord lenge hatt et stort økonomisk ansvar, sier sogneprest Morland.
25.Mitt hovedmål som generalsekretær er å samle den offisielle" rådslinjen" innen Kirken og det frivillige arbeidet, til samlet innsats for å hjelpe de unge til å finne sin plass i den lokale menighet.
26.Om Gamlebyen kirke blir nedlagt, vil det ha en negativ psykologisk virkning som rammer kirkeliv, menighet og lokalmiljø.
27.Om menighetsrådet i Balsfjord anbefaler det, kan jeg godt tenke meg fremdeles å tjene Balsfjord menighet som prest.
28.Selv om det kan være vanskelig å komme til en menighet hvor det er konflikter ser jeg det som en utfordring, et kall og et ønske om å tjene Den norske kirke.
29.Vi ble døpt inn i statskirken - og står fortsatt der - men vi har egentlig ingen bestemt menighet som vi føler oss knyttet til.
30.Vi er glad for at det er funnet en løsning som både Høvik menighet og Hognestad kan være fornøyd med.
Din senaste sökningar