norska-Engelska översättning av mobbe

Översättning av ordet mobbe från norska till engelska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning.

mobbe in engelska

mobbe
oppførselverb bully, bullyrag, ballyrag
Synonymer för mobbe
Anagram av mobbe
Fler exempel
1.Det er galt å mobbe våre medelever i skolegården, lærer ethvert barn.
2.Det som i store trekk har bevart freden i 39 år er maktbalansen, og det byr neppe på uoverkommelige pedagogiske problemer å fortelle et barn at sterke Jens ikke tør å mobbe Truls fordi Truls også er sterk.
3.En ny undersøkelse viser at jenter er like ille til å mobbe som gutter.
4.Ikke prøv å splitte og mobbe båtfolket, som helst vil være i fred.
5.Mye viktigere å lære at vi ikke skal mobbe - at vi skal ha respekt for hverandre.
6.Og har ikke vår potensielle fiende i øst en stygg uvane med nettopp å mobbe svakere naboer ?
7.Tidligere kirkestatsråd Einar Førde, som hadde tilsatt Hognestad i 1980, sa at han hadde sett flere systematiske forsøk de siste år på å mobbe Hognestad bort.
8.Ønsker man å arbeide for et TV2 i Norge, er det min oppfatning at man vinner ingen venner for tanken ved stadig å hakke på NRK og å mobbe medarbeidere i vulgærpressen.
9.Skal vi mobbe sørafrikanske gjestar ?
10.Nei, selv om det er blitt" pop" å mobbe skøytesporten.
11.83 000 skolebarn i Norge mobber eller blir mobbet, særlig har eldre elever" moro" av å mobbe yngre.
12.Denne banale, men grunnleggende sannhet har Kåre Willoch fulgt opp i praktisk politikk, og det fører altså til at enkelte finner det berettiget å" mobbe" ham som" den flinkeste gutten i NATOklassen".
13.Deres vennskap blir derved ytterligere styrket, men det ser ut til at nettopp dette inspirerer aggressive skolekamerater til å mobbe dem.
14.Som liker å mobbe, mener vi er" tjukke i hue" - og påstår de selv har vært gardist og har greie på det.
Liknande ord

 
 

mobbe som verb
InfinitivGerundiumPerfekt particip
(Å) mobbemobbendemobbet
Indikativ
1. Presens
jegmobber
dumobber
hanmobber
vimobber
deremobber
demobber
8. Perfekt
jeghar mobbet
duhar mobbet
hanhar mobbet
vihar mobbet
derehar mobbet
dehar mobbet
2. Imperfekt
jegmobbet
dumobbet
hanmobbet
vimobbet
deremobbet
demobbet
9. Pluskvamperfekt
jeghadde mobbet
duhadde mobbet
hanhadde mobbet
vihadde mobbet
derehadde mobbet
dehadde mobbet
4a. Futurum I
jegvil/skal mobbe
duvil/skal mobbe
hanvil/skal mobbe
vivil/skal mobbe
derevil/skal mobbe
devil/skal mobbe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mobbet
duvil/skal ha mobbet
hanvil/skal ha mobbet
vivil/skal ha mobbet
derevil/skal ha mobbet
devil/skal ha mobbet
Konditional
5. Konditionalis I
jegville/skulle mobbe
duville/skulle mobbe
hanville/skulle mobbe
viville/skulle mobbe
dereville/skulle mobbe
deville/skulle mobbe
12. Konditionalis II (Sammansatt konditionalis)
jegville/skulle ha mobbet
duville/skulle ha mobbet
hanville/skulle ha mobbet
viville/skulle ha mobbet
dereville/skulle ha mobbet
deville/skulle ha mobbet
Imperativ
Bekräftande
dumobb
viLa oss mobbe
deremobb
Nekande
duikke mobb! (mobb ikke)
dereikke mobb! (mobb ikke)
Din senaste sökningar