norska-Svenska översättning av mumse

Översättning av ordet mumse från norska till svenska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning.

mumse in svenska

mumse
spiseverb mumsa
Synonymer för mumse
Anagram av mumse
Liknande ord

 
 

mumse som verb
InfinitivGerundiumPerfekt particip
(Å) mumsemumsendemumset
Indikativ
1. Presens
jegmumser
dumumser
hanmumser
vimumser
deremumser
demumser
8. Perfekt
jeghar mumset
duhar mumset
hanhar mumset
vihar mumset
derehar mumset
dehar mumset
2. Imperfekt
jegmumset
dumumset
hanmumset
vimumset
deremumset
demumset
9. Pluskvamperfekt
jeghadde mumset
duhadde mumset
hanhadde mumset
vihadde mumset
derehadde mumset
dehadde mumset
4a. Futurum I
jegvil/skal mumse
duvil/skal mumse
hanvil/skal mumse
vivil/skal mumse
derevil/skal mumse
devil/skal mumse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mumset
duvil/skal ha mumset
hanvil/skal ha mumset
vivil/skal ha mumset
derevil/skal ha mumset
devil/skal ha mumset
Konditional
5. Konditionalis I
jegville/skulle mumse
duville/skulle mumse
hanville/skulle mumse
viville/skulle mumse
dereville/skulle mumse
deville/skulle mumse
12. Konditionalis II (Sammansatt konditionalis)
jegville/skulle ha mumset
duville/skulle ha mumset
hanville/skulle ha mumset
viville/skulle ha mumset
dereville/skulle ha mumset
deville/skulle ha mumset
Imperativ
Bekräftande
dumums
viLa oss mumse
deremums
Nekande
duikke mums! (mums ikke)
dereikke mums! (mums ikke)
Din senaste sökningar