logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for instrument:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enginstrument
norgeneral [n]: instrument [n], verktøy [n]
spageneral [n]: instrumento [m], herramienta [f]
swegeneral [n]: instrument [n], verktyg [n]
Synonyms:
 1. [n]: device [gt]
 2. [n]: tool, means [gt], agency [gt], way [gt]
 3. [n]: pawn, cat's-paw, assistant [gt], helper [gt], help [gt], supporter [gt]
 4. [n]: legal document, legal instrument, official document, document [gt], written document [gt], papers [gt]
 5. [n]: instrumental role, semantic role [gt], participant role [gt]
 6. [n]: musical instrument, device [gt]
 7. [v]: equip [gt], fit [gt], fit out [gt], outfit [gt]
 8. [v]: instrumentate, compose [gt], write [gt]
 9. [v]: address [gt], direct [gt]
Derived terms:instrument board, instrument panel, instrumental, instrumentalist, instrumentation, musical instrument, percussion instrument, stringed instrument, wind instrument, beating-reed instrument, bowed stringed instrument, brass instrument, commercial instrument, debt instrument, derivative instrument, double-reed instrument, drafting instrument, electronic instrument, execution of instrument, free-reed instrument, instrument flying, instrument landing, instrument of execution, instrument of punishment, instrument of torture, instrumental conditioning, instrumental music, instrumental role, instrumentalism, instrumentality, instrumentate, legal instrument, measuring instrument, medical instrument, musical instrument digital interface, navigational instrument, negotiable instrument, optical instrument, percussive instrument, reed instrument, scientific instrument, sealed instrument, single-reed instrument, surgical instrument, surveying instrument, surveyor's instrument, test instrument vehicle, time-delay measuring instrument, transit instrument, woodwind instrument
Example:
 1. Do you play a musical instrument?
 2. The thermometer is an instrument for measuring temperature.
 3. You play a musical instrument, dont you?
 4. Language is an indispensable instrument of human society.
 5. He was the instrument of his fathers crimes.
 6. Theremin: The worlds first electronic musical instrument, made by Russian physicist Lev Sergeivitch Termen in 1920.
 7. The sphygmomanometer is an important diagnostic instrument.
 8. The trumpet is a musical instrument.
 9. The instrument panel has a very ergonomic layout.
 10. No matter which musical instrument you want to learn to play, the most important thing is not to make any mistakes from the beginning on, because mistakes are always imprinted on your mind more easily than everything you do right.
 11. I think style or genre are less important factors in making us like music than the individual artists skills in arrangement and playing of the instrument.
 12. No instrument is snootier than the piccolo trumpet.
 13. Modern harps have a series of pedals that enable the performer to tune the instrument to any diatonic scale.
 14. Whats your favorite musical instrument?
 15. Learning a musical instrument trains the mind.
 16. My favorite music instrument is the flute.
 17. What instrument does Tom play?
 18. Ive always wanted to play an instrument.
 19. Patriotism in its simple, clear and plain meaning is nothing else for the rulers as an instrument to achieve the power-hungry and self-serving purposes, and for managed people it is a denial of human dignity, reason, conscience, and slavish submission of themselves to those who are in power.
 20. Anemometer is a weather instrument that measures the wind speed.
Results found in Norwegian dictionary
norinstrument
enggeneral [n]: instrument, tool
spageneral [n]: instrumento [m], herramienta [f]
swegeneral [n]: instrument
Synonyms:hjelpemiddel, innretning, musikkinstrument, redskap, verktøy
Derived terms:blåseinstrument, instrumental, instrumentalist, instrumentbrett, instrumentering, instrumentutrustning, musikkinstrument, slaginstrument, strykeinstrument, strengeinstrument, treblåseinstrument, instrumentere, strenginstrumenter, veieinstrument
Wiki:Et instrument (fra latin instrumentum) er et konkret eller abstrakt verktøy en bruker for å se, måle eller produsere noe. Som regel fungerer et instrument som et mellomledd og et middel for å oppnå noe man ellers vanskelig kunne fått til. Dermed kan et instrument sies å være noe som forenkler en vanskelig oppgave, eller noe som muliggjør noe som ellers ville vært umulig.
Example:
 1. Ingen vet hvor han har kastet sitt dyreste instrument.
 2. Skal hun spille et instrument ? er vi ofte blitt spurt til tross for at Ida bare er 16 mnd.
 3. Det er ikke et hvilket som helst instrument du spiller på ?
 4. Det viktigste er ikke at hver enkelt elev får undervisning på sitt instrument, men at man får både undervisning og chansen til å spille sammen med andre i et orkester.
 5. Et fremragende kor, med stor fleksibilitet og lydhørhet, og en sjelden evne til å formidle en dirigents intensjoner - jeg kunne spille på koret som på et instrument, var den israelske toppdirigenten Avi Ostrowskys spontane kommentar efter Det Norske Solistkors gjesteopptreden i Israel nylig.
 6. Et så kjært instrument må vel ha et navn ?
 7. Hvilket instrument spiller De, da ?
 8. Hvorfor ble gitaren ditt instrument ?
 9. Hvorfor har du aldri skrevet noe for ditt eget instrument ?
 10. Jeg øver mye uten instrument.
 11. Kong David ble jo både snillere og i bedre humør, straks efter å ha tatt frem sitt fiolinlignende instrument !
 12. Kongressen undergraver troverdigheten av militær makt som et instrument i håndhevelsen av amerikansk politikk, sa Shultz.
 13. Norkap vil være et tjenelig instrument for de regionale forretningsbanker med henblikk på å øke garantikapasiteten og bidra til å spre risiki.
 14. Når du er hornbygger, blir hvert nytt instrument en utfordring, sier Daniel Rauch fra California.
 15. Og dessuten vil jeg vise publikum at bassen ikke er en bastard, men et praktfullt instrument som kan gjøre hva den blir bedt om, også de eldre etablerte klassikere som folk kjenner og elsker.
 16. Vi har foreslått å etablere et eget instrument, et utvalg som daglig kunne vurdere situasjonen i området og eventuelt utferdige forbud når faren blir for stor.
 17. Vi har også funnet en enkel bronsespenne og et knivlignende instrument med latinsk innskrift fra 1100tallet, og blant en del læravfall var et stykke lær med mønstret perforering.
 18. Andre faktorer kommer inn, som avisens linje, redaktørenes uavhengighet, avisen som et viktig instrument i samfunnet.
 19. Andøya rakettskytefelt har fått et nytt og spennende oppdrag i forbindelse med utprøvingen av et viktig instrument til en av de europeiske satellittene som skal opp i verdensrommet om et par års tid.
 20. Avhandlingen er basert på et instrument som Gjersvik har utviklet, bygget en prototyp av og testet - et instrument som med stor nøyaktighet måler en borekrones hastighet ned gjennom undergrunnen i letingen efter olje og gass.
 21. Bacon synger ikke selv i filmen, spiller heller ikke noe instrument.
 22. Båndmaskinen har gjerne 24 separate spor, og mar spiller inn hvert instrument på hvert sitt eller flere spor.
 23. Børre Frydenlund alternerer mellom banjo og gitar, på sistnevnte instrument bidrar han til å gi kompet en ekstra dimensjon.
 24. DET internasjonale barometer som registrerer svingninger mellom Washington og Moskva er et fint og ømfintlig instrument.
 25. Da han satte reglene ut av kraft, gjorde han et kjærlighetsunder.Gud kan spille på sitt eget instrument.
 26. Da mennesket fikk et nytt instrument - en Aladdins lampe med en ånd som skulle tjene og opplyse oss når vi lurte på hvordan verden egentlig er.
 27. De har holdt seminar om sitt instrument for elever ved Musikkhøyskolen, og de har hatt konserter i Askim, Porsgrunn og i aften er det aulaen ved Forsvarsmuseet som danner rammen om deres musikk.
 28. De norske leveransene til den første radarsatellitten dreier seg om et spesielt instrument basert på såkalt akustisk overflatebølgeteknologi, forteller avdelingsjef Bjørn Landmark i Norges TekniskNaturvitenskapelige Forskningsråd til Aftenposten.
 29. De som avfeier synthesizer som et stereotypt og følelseskaldt instrument, kan ikke lenger sies å ha rett.
 30. De utenlandske hærstyrker omfatter NATOs mobile unnsetningsstyrke, som er utstyrt med lette våpen, og avdelinger fra flere NATOland og vil kunne brukes som et politisk instrument for krisestyring ved raskt å kunne overføres til utsatte områder.
Results found in Swedish dictionary
sweinstrument
enggeneral [n]: instrument, tool
norgeneral [n]: instrument
spageneral [n]: instrumento [m], herramienta [f]
Synonyms:
 1. hjälpmedel, medel, utrustning, verktyg, don
 2. arbetsredskap, redskap
Derived terms:blåsinstrument, blåsinstrumenten, instrumental, instrumentalist, instrumentbräda, instrumentering, instrumentutrustning, musikinstrument, slaginstrument, stråkinstrument, stränginstrument, träblåsinstrument, instrumentspelare, mätinstrument
Example:Jag minns inte att hon nånsin spelade nåt instrument eller kunde sjunga.|Eller börja med något instrument?|Hon håller nåt slags instrument.|Åh, nej, han hämtar sina ondskefulla tortyr instrument.|Det är det enda instrument som kan härma en nödsignal.|Annat instrument.|Och då tar de alla mina instrument och min rock och mitt kontor-|Omöjligt dom har ju instrument.|Samma ansikten, samma instrument.
Similar words:
engincrement
norincitament
sweinformant
norinformant
sweincitament
spaincremento
spaincruento
Your last searches:
 1. instrumentLast searches

# NAL Term
1 Flag skyfle opp
2 Flag føyelig
3 Flag selvfølge
4 Flag caer
5 Flag forståelsesfull
6 Flag shovel up
7 Flag samarbeidspartner
8 Flag fortone
9 Flag i gamle dager
10 Flag compile
11 Flag benvärmare
12 Flag oppbygning
13 Flag biologisk krigföring
14 Flag dørhåndtak
15 Flag horsewhip
16 Flag M.C.D.
17 Flag enthrall
18 Flag face powder

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
retired / pensjonist 620 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2021 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2342 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 2923 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2130 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2132 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2128 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2187 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 3631 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3265 0 2016-12-12 15:32:37

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Page generated in 0.3073 - seconds.

mobiltelefon