logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for paradox:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engparadox
norgeneral [n]: paradoks [u]
spageneral [n]: paradoja [f]
swegeneral [n]: paradox [u]
Synonyms:[n]: contradiction [gt], contradiction in terms [gt]
Derived terms:paradoxical, paradoxically, allium paradoxum, chronoperates paradoxus, genus paradoxurus, paradoxical sleep, paradoxurus, syrrhaptes paradoxus
Wiki:A paradox is a true statement or group of statements that leads to a contradiction or a situation which defies intuition. The term is also used for an apparent contradiction that actually expresses a non-dual truth. Typically, the statements in question do not really imply the contradiction, the puzzling result is not really a contradiction, or the premises themselves are not all really true or cannot all be true together.
Example:
 1. Temporal causality, temporal paradox.
 2. Yes, it is a paradox, but global warming can trigger a cooling trend.
 3. His way of thinking is very paradox and poetic.
 4. The eternal paradox.
 5. Indeed, I am a paradox:
 6. Its such a strange paradox.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Results found in Swedish dictionary
sweparadox
enggeneral [n]: paradox
norgeneral [n]: paradoks
spageneral [n]: paradoja [f]
Synonyms:antites, diskrepans, konflikt, kontrast, motsättning, motsägelse, motstycke, polaritet, oenighet
Derived terms:paradoxal, paradoxalt
Wiki:En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs till teorins fördel. Paradoxer i de empiriska vetenskaperna orsakas vanligen av att teorierna beskriver extrema beteenden som inte är vardagsnära och överensstämmer med erfarenheterna från den makrovärld människans tankevärld formats från.
Example:
 1. Vi kan få en stor paradox!
 2. En fullständig paradox.
 3. En grundIäggande paradox.
 4. Om jag inte misstar mig så beskriver han en paradox.
 5. Det ärju en paradox.
 6. En paradox, som de säger.
 7. Ni är något av en paradox.
 8. Med en västerländsk uppfostran är jag lite av en paradox.
 9. ARKTISK VALLMO: ISANDE PARADOX Ni får vänta på nya satelliten.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
spaparado
spaparasol
spaparadoja
sweparadis
swepardon
spapagador
spapagado
Your last searches:
 1. paradoxLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag dockyard 2 seconds ago
2 Flag manchado 2 seconds ago
3 Flag få til å smekke sammen 2 seconds ago
4 Flag embarrassment 3 seconds ago
5 Flag mancha solar 7 seconds ago
6 Flag infamt 12 seconds ago
7 Flag pécora 13 seconds ago
8 Flag trenca 13 seconds ago
9 Flag mancha 13 seconds ago
10 Flag keep someone in sight 15 seconds ago
11 Flag med forente anstrengelser 19 seconds ago
12 Flag manar 21 seconds ago
13 Flag familjenamn 24 seconds ago
14 Flag gall bladder 24 seconds ago
15 Flag tachograph 24 seconds ago
16 Flag hvete 25 seconds ago
17 Flag sassiness 34 seconds ago
18 Flag soloppgang 35 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Oversette begge språk samtidig 231 3 2015-07-28 12:59:23
Forslag (gammel til ny ET) 345 2 2015-07-20 13:10:17
Forseringstillegg 1440 2 2015-07-11 09:43:13
VENIR i futurum 1247 1 2015-05-13 19:09:38
Gammel EasyTrans Admin 2608 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 2632 6 2015-06-10 14:59:09
Ringstikk 2200 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 2648 3 2015-06-15 18:06:08
Reimbursable på norsk? 2628 2 2015-01-03 08:55:58
Problemer med forum? Admin 2724 2 2014-11-27 15:15:02

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.1676 - seconds.

mobiltelefon