logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for paradox:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engparadox
norgeneral [n]: paradoks [u]
spageneral [n]: paradoja [f]
swegeneral [n]: paradox [u]
Synonyms:[n]: contradiction [gt], contradiction in terms [gt]
Derived terms:paradoxical, paradoxically, allium paradoxum, chronoperates paradoxus, genus paradoxurus, paradoxical sleep, paradoxurus, syrrhaptes paradoxus
Wiki:A paradox is a true statement or group of statements that leads to a contradiction or a situation which defies intuition. The term is also used for an apparent contradiction that actually expresses a non-dual truth. Typically, the statements in question do not really imply the contradiction, the puzzling result is not really a contradiction, or the premises themselves are not all really true or cannot all be true together.
Example:
 1. Temporal causality, temporal paradox.
 2. Yes, it is a paradox, but global warming can trigger a cooling trend.
 3. His way of thinking is very paradox and poetic.
 4. The eternal paradox.
 5. Indeed, I am a paradox:
 6. Its such a strange paradox.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Results found in Swedish dictionary
sweparadox
enggeneral [n]: paradox
norgeneral [n]: paradoks
spageneral [n]: paradoja [f]
Synonyms:antites, diskrepans, konflikt, kontrast, motsättning, motsägelse, motstycke, polaritet, oenighet
Derived terms:paradoxal, paradoxalt
Wiki:En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs till teorins fördel. Paradoxer i de empiriska vetenskaperna orsakas vanligen av att teorierna beskriver extrema beteenden som inte är vardagsnära och överensstämmer med erfarenheterna från den makrovärld människans tankevärld formats från.
Example:
 1. Vi kan få en stor paradox!
 2. En fullständig paradox.
 3. En grundIäggande paradox.
 4. Om jag inte misstar mig så beskriver han en paradox.
 5. Det ärju en paradox.
 6. En paradox, som de säger.
 7. Ni är något av en paradox.
 8. Med en västerländsk uppfostran är jag lite av en paradox.
 9. ARKTISK VALLMO: ISANDE PARADOX Ni får vänta på nya satelliten.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
spaparado
spaparasol
spaparadoja
sweparadis
swepardon
spapagador
spapagado
Your last searches:
 1. paradoxLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag usted misma 1 second ago
2 Flag ufruktbar 2 seconds ago
3 Flag solicitousness 4 seconds ago
4 Flag time of probation 5 seconds ago
5 Flag irettesettelse 6 seconds ago
6 Flag røstning 8 seconds ago
7 Flag rope ladder 12 seconds ago
8 Flag anorakk 15 seconds ago
9 Flag hablando en general 16 seconds ago
10 Flag sinka 19 seconds ago
11 Flag hoyo 19 seconds ago
12 Flag bysteholder 20 seconds ago
13 Flag resultar 21 seconds ago
14 Flag obefintlig 21 seconds ago
15 Flag stakeholder 22 seconds ago
16 Flag deice 23 seconds ago
17 Flag revolt 23 seconds ago
18 Flag forgreinet 23 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gammel EasyTrans Admin 638 1 2015-04-02 21:37:54
Ny EasyTrans Admin 794 4 2015-04-01 10:34:28
Ringstikk 661 1 2015-03-16 22:54:00
Bokført saldo på engelsk 1165 2 2015-02-03 16:02:17
Reimbursable på norsk? 1281 2 2015-01-03 08:55:58
Problemer med forum? Admin 1617 2 2014-11-27 15:15:02
Tysk ordbok 1008 2 2014-11-27 15:02:15
Hjelp til tysk-norsk oversttelse 13836 4 2014-11-26 22:35:30
hva er 3170 2 2015-03-15 21:24:04
Do fries go with that shake? 7464 4 2014-04-13 23:32:43

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2015 - Page generated in 0.1685 - seconds.

mobiltelefon