logo
English Español Norsk (BokmÃ¥l) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for paradox:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engparadox
norgeneral [n]: paradoks [u]
spageneral [n]: paradoja [f]
swegeneral [n]: paradox [u]
Synonyms:[n]: contradiction [gt], contradiction in terms [gt]
Derived terms:paradoxical, paradoxically, allium paradoxum, chronoperates paradoxus, genus paradoxurus, paradoxical sleep, paradoxurus, syrrhaptes paradoxus
Wiki:A paradox is a true statement or group of statements that leads to a contradiction or a situation which defies intuition. The term is also used for an apparent contradiction that actually expresses a non-dual truth. Typically, the statements in question do not really imply the contradiction, the puzzling result is not really a contradiction, or the premises themselves are not all really true or cannot all be true together.
Example:
 1. Temporal causality, temporal paradox.
 2. Yes, it is a paradox, but global warming can trigger a cooling trend.
 3. His way of thinking is very paradox and poetic.
 4. The eternal paradox.
 5. Indeed, I am a paradox:
 6. Its such a strange paradox.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Results found in Swedish dictionary
sweparadox
enggeneral [n]: paradox
norgeneral [n]: paradoks
spageneral [n]: paradoja [f]
Synonyms:antites, diskrepans, konflikt, kontrast, motsättning, motsägelse, motstycke, polaritet, oenighet
Derived terms:paradoxal, paradoxalt
Wiki:En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs till teorins fördel. Paradoxer i de empiriska vetenskaperna orsakas vanligen av att teorierna beskriver extrema beteenden som inte är vardagsnära och överensstämmer med erfarenheterna från den makrovärld människans tankevärld formats från.
Example:
 1. Vi kan få en stor paradox!
 2. En fullständig paradox.
 3. En grundIäggande paradox.
 4. Om jag inte misstar mig så beskriver han en paradox.
 5. Det ärju en paradox.
 6. En paradox, som de säger.
 7. Ni är något av en paradox.
 8. Med en västerländsk uppfostran är jag lite av en paradox.
 9. ARKTISK VALLMO: ISANDE PARADOX Ni får vänta på nya satelliten.
Note that the examples are taken from the OpenSubtitles database. Please delete or report offending sentences.
Similar words:
spaparado
spaparada
spapagador
spapagado
sweparad
engpardon
engparade
Your last searches:
 1. paradoxLast searches

# NAL Term Time ago
1 Flag yak 1 second ago
2 Flag tjeneste 1 second ago
3 Flag marokkansk 2 seconds ago
4 Flag medaljong 3 seconds ago
5 Flag sjette sans 4 seconds ago
6 Flag forstørrelsesglass 4 seconds ago
7 Flag besitte 4 seconds ago
8 Flag venas varicosas 5 seconds ago
9 Flag fjerne 5 seconds ago
10 Flag tilfeldighet 6 seconds ago
11 Flag beckon 6 seconds ago
12 Flag striated 8 seconds ago
13 Flag usj 8 seconds ago
14 Flag lattja 8 seconds ago
15 Flag framdeles 9 seconds ago
16 Flag veps 10 seconds ago
17 Flag irresistible 11 seconds ago
18 Flag ugunstig 11 seconds ago

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Reimbursable på norsk? 262 1 2014-12-09 15:28:55
Problemer med forum? Admin 865 2 2014-11-27 15:15:02
Tysk ordbok 160 2 2014-11-27 15:02:15
Hjelp til tysk-norsk oversttelse 12965 4 2014-11-26 22:35:30
hva er 2171 1 2014-08-04 05:21:58
Do fries go with that shake? 6633 4 2014-04-13 23:32:43
Hvilken fisk? 2490 4 2014-03-05 12:10:53
Noen interesert om å utveksle språk? :) 2839 1 2014-01-20 18:57:04
Verbo: mugir 2589 1 2014-01-05 15:42:51
Hopper 3622 1 2013-12-21 18:39:41

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2014 - Page generated in 0.0502 - seconds.

mobiltelefon