logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for age:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engage
norallmenn [n]: alder [u]
historie [n]: epoke [u], ens [u], tideverv [n]
allmenn [v]: eldes, bli gammel
spaallmenn [n]: edad [f]
historie [n]: época [f], período [m], era [f]
allmenn [v]: envejecer
sweallmenn [n]: ålder [u]
historie [n]: epok [u], era [u], tidevarv [n]
allmenn [v]: åldras, bli gammal
Synonymer:
 1. [n]: property [gt]
 2. [n]: historic period, era [gt], epoch [gt]
 3. [n]: eld, time of life [gt]
 4. [n]: old age, years, eld, geezerhood, time of life [gt]
 5. [n]: long time, years, time period [gt], period of time [gt], period [gt]
 6. [v]: develop [gt]
 7. [v]: senesce, get on, mature, maturate, develop [gt]
 8. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
Antonymer:[v]: rejuvenate
Avledede ord:acreage, adage, advantage, advantageous, age bracket, age group, aged, ageing, ageless, agency, agenda, agent, age-old, alcohol percentage, alcoholic beverage, amperage, anchorage, arbitrage, arched passageway, assemblage, assembler language, assembly language, assuage, assuagement, authorized agent, average, baby carriage, backstage, baggage, baggage car, baggage room, bandage, bandaged, barrage, be enraged, be the spitting image of, become engaged, become enraged, beverage, binding agent, blockage, blood sausage, body language, bondage, breakage, brigandage, brokerage, business management, business manager, cabbage, [Vis mindre / mer]
Resultater funnet i norsk ordbok
norage
engrespektblandet frykt [v]: awe, respect
sparespektblandet frykt [v]: atemorizar, sobrecoger
swerespektblandet frykt [v]: respekt, vördnad
Synonymer:
 1. antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelse
 2. autoritet, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke
Avledede ord:agens, agent, agentur, agere, behagelig side, anklage, anklage for, anklaget, anklagede, anklager, anklagelse, anmeldt deltager, antagelse, antagelig, antagelighet, arvtager, arvtagerske, gjenoppdage, gjenopptagelse, av feiltagelse, avreagere seg, avstandstagende, avtagende, bagett, bedrageri, bedragersk oppførsel, bedrager, bedragerske, bedragersk, bedragelighet, bedragersk overtalelsesevne, behage, behagelig, behagelighet, beklage, beklage seg, beklage seg for, beklage seg over, beklageligvis, beklagelig, beredskapslager, besittelsestagelse, betagende, bidragende, bladmage, veddemålsagent, collage, dagens rett, magedans, deltagende, [Vis mindre / mer]
Eksempel:
 1. Dont ask me my age.
 2. Jeg har alltid vært opptatt av maskiner, sier Dolby, som kalte sin første LP The golden age of wireless Allerede som barn plukket jeg fra hverandre lekene mine når jeg ble lei dem.
 3. De arbeider altså for radikal menneskelig fornyelse, på basis av et spiritualistisk livssyn, og ser seg selv som et ledd i den New Age Movement som Marilyn Ferguson gir en så kyndig, inspirert og veldokumentert redegjørelse for i sin epokegjørende bok The Aquarian Conspiracy.
 4. Dette er the jet age.
 5. Foreningen er medlem av EURAG - Den europeiske sammenslutning av lAssociation International des Universitees de 3ieme Age.
 6. Oberst I Tore Age Engh utnevens til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som Kommandør for luftstridskreftene i SørNorge fra 1. janaur 1985 for en periode på 25 år.
 7. Youth is a gift of nature - age is a work of art, peser Ben.
 8. Dette går frem av en artikkel i den australske avisen Age skrevet av den britiske spionforfatteren Nigel West.
 9. I tillegg til de vanlige 11 låtene har Fred hengt på 12tommersversjonene av Lets Turn It On, I Was Born To Love You og Living On Age.
 10. Länsåklagare Stig L. Age sier i en uttalelse at skriftlig bevismateriale er sikret.
 11. Restauranten holder til i typiske kjelleromgivelser, med robuste møbler og et gjøkur som holdt yngstemann i age fra halvtime til halvtime mens han ventet på at gjøken skulle vise seg.
Liknende ord:
engaged
engago
noraga
noragg
noragn
noragne
noragp
Dine siste søk:
 1. age


Age ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) age
Gerundio: agende
Partisipp: agd
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  ager
 • du
  ager
 • han
  ager
 • vi
  ager
 • dere
  ager
 • de
  ager
8. Presens perfektum
 • jeg
  har agd
 • du
  har agd
 • han
  har agd
 • vi
  har agd
 • dere
  har agd
 • de
  har agd
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  agde
 • du
  agde
 • han
  agde
 • vi
  agde
 • dere
  agde
 • de
  agde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde agd
 • du
  hadde agd
 • han
  hadde agd
 • vi
  hadde agd
 • dere
  hadde agd
 • de
  hadde agd
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal age
 • du
  vil/skal age
 • han
  vil/skal age
 • vi
  vil/skal age
 • dere
  vil/skal age
 • de
  vil/skal age
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha agd
 • du
  vil/skal ha agd
 • han
  vil/skal ha agd
 • vi
  vil/skal ha agd
 • dere
  vil/skal ha agd
 • de
  vil/skal ha agd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle age
 • du
  ville/skulle age
 • han
  ville/skulle age
 • vi
  ville/skulle age
 • dere
  ville/skulle age
 • de
  ville/skulle age
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha agd
 • du
  ville/skulle ha agd
 • han
  ville/skulle ha agd
 • vi
  ville/skulle ha agd
 • dere
  ville/skulle ha agd
 • de
  ville/skulle ha agd
Imperativ
bekreftende
 • du
  ag!
 • vi
  La oss age!
 • dere
  ag!
Nektende
 • du
  ikke ag! (ag ikke)!
 • dere
  ikke ag! (ag ikke)!

Age ble ogs gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) age
Gerundio: aging
Partisipp: aged
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  age
 • you
  age
 • he
  ages
 • we
  age
 • you
  age
 • they
  age
8. Presens perfektum
 • i
  have aged
 • you
  have aged
 • he
  has aged
 • we
  have aged
 • you
  have aged
 • they
  have aged
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  aged
 • you
  aged
 • he
  aged
 • we
  aged
 • you
  aged
 • they
  aged
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had aged
 • you
  had aged
 • he
  had aged
 • we
  had aged
 • you
  had aged
 • they
  had aged
4a. Presens futurum
 • i
  will age
 • you
  will age
 • he
  will age
 • we
  will age
 • you
  will age
 • they
  will age
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have aged
 • you
  will have aged
 • he
  will have aged
 • we
  will have aged
 • you
  will have aged
 • they
  will have aged
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would age
 • you
  would age
 • he
  would age
 • we
  would age
 • you
  would age
 • they
  would age
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have aged
 • you
  would have aged
 • he
  would have aged
 • we
  would have aged
 • you
  would have aged
 • they
  would have aged
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  age
 • you
  age
 • he
  age
 • we
  age
 • you
  age
 • they
  age
13. Perfektum
 • i
  have aged
 • you
  have aged
 • he
  have aged
 • we
  have aged
 • you
  have aged
 • they
  have aged
past
 • i
  aged
 • you
  aged
 • he
  aged
 • we
  aged
 • you
  aged
 • they
  aged
plu
 • i
  had aged
 • you
  had aged
 • he
  had aged
 • we
  had aged
 • you
  had aged
 • they
  had aged
Imperativ
bekreftende
 • you
  age!
 • we
  Let's age!
 • you
  age!
Nektende
 • you
  don't age! (do not age)!
 • you
  don't age! (do not age)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag hålla sig till
2 Flag utskriven
3 Flag upphov
4 Flag stabbe
5 Flag sopa banan med
6 Flag inflamatorio
7 Flag sångare
8 Flag predominant
9 Flag pollo
10 Flag hver
11 Flag oppfriske
12 Flag milkshake
13 Flag opphengning
14 Flag marengs
15 Flag glassful
16 Flag innfattning
17 Flag sennep
18 Flag vackla

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 1393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1511 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3337 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9489 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3830 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6585 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7965 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.2471 - sekunder.

mobiltelefon