logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for befruktning:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norbefruktning
engfysiologi [n]: conception
medisin [n]: fertilization, impregnation
spafysiologi [n]: concepción [f]
medisin [n]: impregnación [f], fecundación [f]
swefysiologi [n]: befruktning
Synonymer:fertilisering, formering, unnfangelse
Avledede ord:kunstig befruktning, kryssbefruktning, Ubeflekket Befruktning, befruktningshindrende, befruktningshindrende middel
Wiki:Befruktning (fertilisering) er sammensmeltningen av to kjønnsceller (gameter), f.eks. egg- og sædcellen. Befruktningen er en viktig del av kjønnet formering. Ved befruktningen oppstår zygoten, som forener de to gametenes haploide (enkelte) kromosomsettene i en ny diploid celle (med det vanlige dobbelte kromosomsettet).
Eksempel:
 1. En tilsvarende fremgangsmåte ville være naturlig i spørsmålet om befruktning utenfor livmoren.
 2. I tillegg til dette blander debatten stadig sammen etiske spørsmål ved befruktning utenfor livmoren og befruktning ved sædoverføring der sædgiveren er en annen enn barnets juridiske far.
 3. Leiemorvirksomhet må forbys, ja til nedfrysing av befruktede egg, forbud mot eksperimentering med slike egg hvis de er mer enn to uker gamle, et barn født som følge av kunstig befruktning skal få vite metoden, men ikke hvem den biologiske far er.
 4. Har Kristelig Folkeparti konsentrert seg så lenge om abortsaken at utviklingen med prøverørsbarn, fostervannsdiagnostikk og andre etiske spørsmål rundt befruktning og svangerskap har kommet partiet i forkjøpet ?
 5. Hittil iår er det her i landet født to gutter og to piker efter befruktning med prøverørsmetoden.
 6. I Danmark brukes frossen sæd til vanlig kunstig befruktning.
 7. Metodene for befruktning i reagensglass, slik de benyttes i Norge idag, anser jeg fullt ut betryggende sett fra et etisk synspunkt, sier Erik Enger til Aftenposten.
 8. Abortfrekvensen er ikke høyere enn ved vanlig befruktning, og alle befruktede egg kan og blir ført tilbake til livmoren.
 9. Australske forskere har vært banebrytere når det gjelder kunstig befruktning hos mennesker.
 10. Befruktning efter prøverørsmetoden foregår nå i en rekke land, og det er seks år siden den første vellykkede befruktningen ble gjort i England.
 11. Befruktning ved prøverørsmetoden - in vitro fertilisering - er hun en varm tilhenger av - og kaster seg gjerne inn i etikkdebatten her også.
 12. Behovet for kunstig befruktning er stort over hele landet.
 13. Berthold Grünfeld redegjør for et omfattende britisk utredningsarbeide om menneskelig befruktning og fosterliv.
 14. Chansen for befruktning avtar nemlig med alder, samtidig som Ppillens bivirkninger blir mer alvorlige jo eldre kvinnen er.
 15. Den tar opp moralske, etiske og juridiske sider ved blant annet kunstig befruktning, embryoproduksjon, kloning og forskning utført på mennesker.
 16. Der fraråder de kategorisk at befruktning utenfor livmoren kan tas i bruk som metode fordi abortfrekvensen er høy og fordi alle befruktede egg ikke kan føres tilbake til livmoren.
 17. Dersom prøverørsmetoden kunne sees på som et spørsmål om å fullføre befruktning mellom ektefeller, ville det ikke kunne reises avgjørende innvendinger mot metoden, heter det.
 18. Det eneste man er enige om er at aktiviteter omkring menneskelig befruktning og genetisk veiledning må ha en ordnet ramme.
 19. Det er derfor viktig for å sikre befruktning at hannene viser slik standhaftighet i å holde seg fast på hunnenes rygg.
 20. Det er nytteløst å lukke øynene for at det i vår type av pluralistiske samfunn eksisterer til dels betydelige meningsforskjeller i spørsmål omkring menneskelig befruktning og genetisk veiledning.
 21. Det er spesielt yngre menn som ønsker å få oppbevart sæd på sædbanken i Trondheim, men det har ennå ikke skjedd noen befruktning.
 22. Det første barn som ble født efter at en kvinne her i landet hadde oppnådd å bli gravid ved befruktning utenfor livmoren, har utløst en ny debatt om etiske spørsmål ved hjelp til befruktning.
 23. Det var i 1981 forsøkene med befruktning utenfor livmoren begynte ved Ullevål sykehus.
 24. Dette kan komme til nytte i fortsatte diskusjoner om genforskning, kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, svangeskapsavbrudd.
 25. Efter at de tok kontakt med Regionsykehuset i Trondheim, ble de to innkalt til forskjellige prøver, og i november ifjor ble det første forsøket på kunstig befruktning av en eggcelle gjort.
 26. Efter det Aftenposten forstår, er det imidlertid bare ved Ullevål sykehus og Regionsykehuset i Trondheim at den kunstige befruktning ved prøverørsmetoden har gitt resultat hittil.
 27. Et flertall i den engelske komite går inn for at dette kan skje på egg som blir tilovers efter den kunstige befruktning.
 28. Familieplanlegging handler jo i første instans om befruktning.
 29. Fire andre medlemmer gikk mot tanken om befruktning av egg utelukkende i forskningsøyemed.
Resultater funnet i svensk ordbok
swebefruktning
engfysiologi [n]: conception
medisin [n]: fertilization, impregnation
norfysiologi [n]: befruktning
spafysiologi [n]: concepción [f]
medisin [n]: impregnación [f], fecundación [f]
Avledede ord:konstgjord befruktning, korsbefruktning, konstbefruktning
Wiki:Befruktning, ibland konception, fertilisering, fekundation eller syngami, är den process då två könsceller förenas och bildar en ny organism av samma art. Hos djur innefattar processen en spermies förening med en äggcell, med vardera hälften av antalet kromosomer en individ av arten innehar (hos människan har vardera gamet 23 av de 46 kromosomerna), och bildandet av en zygot, som sedermera utvecklas till ett embryo. Störst chans för att kvinnans äggcell ska bli befruktad är det vid ägglossningen.
Liknende ord:
norberetning
swebefästning
swebearbetning
swebefolkning
norbefatning
norbefestning
norbefolkning
Dine siste søk:
 1. befruktningSiste søk

# Land Term
1 Flag bear
2 Flag nitrogen
3 Flag beta
4 Flag skada
5 Flag schedule
6 Flag atribuido a
7 Flag participación en los beneficios
8 Flag progesteron
9 Flag yste
10 Flag alimaña
11 Flag no me extraña que
12 Flag kavaljer
13 Flag riksdagen
14 Flag privatisering
15 Flag begjært
16 Flag neofyt
17 Flag spekulationer
18 Flag excisión

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Det engelske ordet for Å bøye verb 245 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1914 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 523 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1186 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4020 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4899 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5145 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4256 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4888 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8650 3 2019-01-21 15:13:34

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Siden ble generert på 0.0752 - sekunder.

mobiltelefon