logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for merkbar:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normerkbar
engulikhet [a]: observable, visible
sinnsfornemmelse [a]: visible, perceptible
endring [a]: noticeable, sensible [formal]
skjelnelig [a]: detectable, perceivable, discernible
spaulikhet [a]: visible, notable
sinnsfornemmelse [a]: visible, perceptible
endring [a]: perceptible
skjelnelig [a]: perceptible, discernible
sweulikhet [a]: märkbar
Synonymer:
 1. påtagelig
 2. sterk, uttalt, skarp, atskillig, tydelig, utpreget, framtredende, stor, påfallende
 3. bemerkelsesverdig, åpenbar, særdeles, frapperende, slående, markant
 4. kjennbar, konkret, synbar
Avledede ord:merkbart, umerkbar
Eksempel:
 1. Eldrebølgen er hittil på langt nær like merkbar i Akershus.
 2. En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
 3. Vi har registrert en merkbar økning i antallet ulovlige parkeringer, sier direktør Erling Tvete i Parkeringsservice A / S.
 4. Vi ser nå en merkbar, om enn liten, prisstigning i boligmarkedet, sier formann i Eiendomsmeglerforbundet, Tore Dahl, til Aftenposten.
 5. Av de øvrige partier er det først og fremst Senterpartiet som er inne i en merkbar tendens.
 6. Bakgrunnen for at kalkningen av Ristjern må gjennomføres allerede om få måneder, er at OFA i løpet av de siste år nettopp i dette vannet har registrert en merkbar og foruroligende stigning av surhet.
 7. Behov for utvidet voksenkontakt er sterkt merkbar i dagens skole.
 8. DNO har i løpet av foregående år og første halvdel iår som følge av en bevisst satsing, hatt en merkbar publikumsøkning, ikke minst på oppsetninger som operaen Animalen og balletten Flåklypa.
 9. De 204 som er meldt skadet av løsemidler, er alle påført merkbar hjerneskade og er for en stor del noe eldre arbeidstagere.
 10. De erfaringer man i så måte har høstet gjennom de siste 10 år, tyder jo på at slitasjen på det sårbare naturmiljø har vært mindre merkbar enn mange fryktet.
 11. De fleste kunstnere har fått sin høyere utdannelse i København. Innflydelsen fra dansk maleri er da også merkbar.
 12. De har, slik Aftenpostens leder sier det, en merkbar virkning påSydAfrika....
 13. Denne misjon var lenge blant de små, men fra 1970årene har veksten vært merkbar, for eksempel med en fordobling av budsjettet den siste treårsperioden.
 14. Denne tendensen begynte å bli merkbar efter at Knesset i begynnelsen av juli vedtok en lov med sikte på å garantere verdien av israelernes sparepenger.
 15. Dermed vil smaken av Utopia bli stadig mer merkbar, mener guruens talsmenn.
 16. Det er en gammel anklage at ukebladene nærer våre dag drømmer - kanskje en for gammel anklage, for forskyvningen fra roman - og seriestoff til informasjonsstoff for dagliglivets mange behov er merkbar.
 17. Det er en slags utviklingsroman fra efterkrigsårenes Ungarn, med Stalin som stadig gjenganger, han betraktes uten merkbar tilslutning.
 18. Det er få tegn til noen merkbar bedring i oljeprisene på kort sikt.
 19. Det er først når man får den i munnen at forskjellen blir merkbar, og reaksjonen uteblir da heller ikke.
 20. Det er ikke sporet noen merkbar bedring i forurensningssituasjonen i de 17 fjord og sjøområdene som ble overvåket i 1982.
 21. Det er ingen enkel oppgave, for efter mange år med reallønnssenkning, blir kravene stadig sterkere om å få en merkbar økning nå da næringslivet går på høygir.
 22. Det er nå ventet at det sovjetiske parti vil gi til kjenne sin misnøye gjennom en merkbar kjølighet til det finske partiet.
 23. Det er sterke krefter i USA som kritiserer den lunkne holdning og innsats for fellesskapet, som efterhvert blir merkbar, og som derfor ønsker å trekke deler av De forente staters styrker tilbake fra Europa.
 24. Det er særlig når det gjelder nærradio og lokalt kabelTV at den nye vårløsning vil bli merkbar, fordi forsøksvirksomheten her skal utvides til å gjelde alle fylker i landet.
 25. Det har ført til en merkbar reduksjon i kamphandlingene, selv om det ennå ikke er helt rolig i den libanesiske hovedstaden.
 26. Det har skjedd en merkbar profesjonalisering.
 27. Det har vært en merkbar nedgang i antall dødsulykker og antall skadede førere og passasjerer på motoriserte tohjulinger første halvår.
 28. Det har vært en merkbar økning i antallet amerikanere og franskmenn, mens det har vært noe færre tyskere og nederlendere.
 29. Det pekes på at vi nå har hatt tre år med redusert prisstigning, samtidig som det ikke har vært noen merkbar rentenedgang.
 30. Det skjedde en merkbar stigning i efterspørslen sent på fjoråret.
Liknende ord:
spamercar
spamermar
engmedlar
engmember
engmerger
engmerman
norMerkur
Dine siste søk:
 1. merkbarSiste søk

# Land Term
1 Flag mumse
2 Flag deshacerse en lágrimas
3 Flag corromper
4 Flag vitre
5 Flag gente
6 Flag sløsende
7 Flag slepende tale
8 Flag mating season
9 Flag fele
10 Flag exactamente
11 Flag pacify
12 Flag være motstrebende
13 Flag toksin
14 Flag være motstrebende
15 Flag climatic
16 Flag culebrear
17 Flag azafrán
18 Flag redistribute

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1616 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8910 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1996 - sekunder.

mobiltelefon