logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for moms:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
normoms
engskatt [n]: VAT, value-added tax
spaskatt [n]: IVA [m], impuesto al valor agregado [m]
sweskatt [n]: moms
Synonymer:avgift, betaling, bidrag, cover charge, entre, gebyr, kontingent, kontribusjon, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, tilskudd, toll, tributt, ytelse
Eksempel:
 1. Det fremgår her at av Statens inntekter i 1983 utgjorde direkte skatt fra bedrifter og private 11,1 milliarder kroner, avgifter på biler og bensin 9,3 milliarder kroner og moms og oljeinntekter henholdsvis 38,4 og 30,8 milliarder kroner.
 2. Butikken beregner drøyt kr. 11, pr. kg i avanse, og plusser så på 20% moms.
 3. Da fikk vi refundert 12001300 kroner som var blitt innbetalt i moms, av kommunen, som også satte ned skapleien til det halve i 82 og 83.
 4. Det er bare Sverige og Danmark som har høyere moms på mat enn det vi har.
 5. Det er klart at det letter presset for forhandlerne langs grensen, men det er ennå en betydelig fordel for de svenske konkurrentene at de ikk har moms.
 6. Det vil få til dels alvorlige konsekvenser for de skoler som er avhengig av tyngre dataprogrammer som kjøres på Norsk Datas minidatamaskiner, sier konsulent Tore Tømte i TanumNorli Forlaget A / S. Han tror ikke innføringen av moms på dataspill og annen billig programvare vil få særlig betydning.
 7. Dette er alternativer vi vil diskutere hvis det er nødvendig å kompensere bortfall av moms på mat, sa Valla på en pressefrokost i Oslo igår morges.
 8. For privatbruk, under 100 kvadratmeter, til plen eller torvdekket hyttetak, må en regne ca. kr. 35 pr. kvadratmeter pluss moms, - sier Thorvaldsen, - storleveranser som dette har en rimeligere pris.
 9. Man burde fjerne moms på matvarer.
 10. Når bladet Kapital får fritak for moms, kan jeg ikke forstå at vi ikke skal få det.
 11. 162 millioner kroner koster hele gildet, moms inkludert.
 12. 200 pund, pluss moms, tilsammen 230 pund, eller sånn omtrent 2 500 norske kroner pr. bankett, platten inklusive.
 13. 249 millioner kroner i moms skal være med i regnskapet for Norges Banks nye hovedsete på Bankplassen i Oslo.
 14. Alle som vil, kan by på ubåtene, men Lundmark tror nok at ubåtene havner i klørne på et firma i opphugningsbransjen for ca. 350 000375 000 kroner eksklusiv moms pr. båt.
 15. Andre tiltak som kan tenkes å inngå i Feldts økonomiske pakke, er f.eks. øket moms og en skatt på lønnsglidningen.
 16. Antall oppkjøpere fra utlandet var iår spesielt stort, trolig fordi mynthandel ikke lenger er underlagt moms.
 17. Autodiesel, parafin og andre lettere produkter går ned med seks øre literen inklusive moms, akkurat som bensinen, mens fyringsolje I og II går ned 8,4 øre literen inklusive moms.
 18. Av konkrete problemer trakk han frem skriv fra Finansdepartementet om at det ikke skal betales moms for dansetilstelninger og kunstneriske opptredener.
 19. Avgifter og moms beløper seg til nesten fire kroner kiloen.
 20. Avisen skriver at alle forslag til endringer av momsen foreslås forkastet, også fritagelse for moms på matvarer.
 21. Avisene vil fortsatt bli fritatt for moms på abonnement og løssalg.
 22. Aviser er nemlig fritatt for moms i siste ledd.
 23. Bensinavgiften er omtrent lik i Norge og Sverige, men svenske billister slipper å betale moms på bensin.
 24. Beregnet omsetning for de tre samlet i første hele driftsår ventes å bli 1617 millioner kroner, pluss moms.
 25. Bladet Dine Penger har ikke et overveiende politisk innhold, og kan derfor ikke fritas for moms, mener Det rådgivende utvalg for trykt skrift.
 26. Bondelaget mener videre at moms på luksusvarer kan økes som delvis kompensasjon for de inntekter Staten taper ved at folk blir kvitt moms på mat.
 27. Bruttoomsetningen inkludert moms er i overkant av 240 millioner kroner.
 28. Byggevareforhandlerne i dette distriktet priser sine varer uten moms.
 29. Både kjøpsavgifter, bensinpris, konkurransesituasjonen og moms kan våre folkevalgte gjøre noe med.
 30. Da NÅ fortsatt skal være politisk preget, tok Johansen det for gitt at bladet fortsatt vil være fritatt fra moms, i motsetning til for eksempel Se og Hør.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engmom
swemos
normos
engmoss
swemors
swemoras
engmoon
Dine siste søk:
 1. momsSiste søk

# Land Term
1 Flag tross alt
2 Flag cautivador
3 Flag dehydrert
4 Flag tross alt
5 Flag segmentera
6 Flag kjempefin
7 Flag underkastet
8 Flag obsolescence
9 Flag mäta
10 Flag lissom
11 Flag de rike
12 Flag indiskret
13 Flag syra
14 Flag meneo
15 Flag kokre
16 Flag bassgitar
17 Flag edición
18 Flag inom rimlighetens gräns

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Poder 1535 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1808 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2073 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1757 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2369 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3838 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2404 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2772 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5314 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5115 0 2017-05-29 14:15:12

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Siden ble generert på 0.1849 - sekunder.

mobiltelefon