logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

4 oppslag funnet for propaganda:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engpropaganda
norpolitikk [n]: propaganda [u]
spapolitikk [n]: propaganda [f]
swepolitikk [n]: propaganda [u]
Synonymer:[n]: information [gt], info [gt]
Wiki:Propaganda is a form of communication that is aimed at influencing the attitude of a community toward some cause or position. As opposed to impartially providing information, propaganda, in its most basic sense, presents information primarily to influence an audience. Propaganda often presents facts selectively to encourage a particular synthesis, or uses loaded messages to produce an emotional rather than rational response to the information presented.
Eksempel:
 1. Pernicious propaganda.
 2. Dont swallow that slick propaganda.
 3. Appreciate the importance of propaganda in politics.
 4. Consider what we do to our children. We do not say to them: Some people think the earth is round, and others think it is flat; when you grow up, you can, if you like, examine the evidence and form your own conclusion. Instead of this we say: The earth is round. By the time our children are old enough to examine the evidence, our propaganda has closed their minds...
 5. Im in charge of the propaganda.
 6. In Soviet times, each government made propaganda.
 7. All the rest is propaganda.
Resultater funnet i norsk ordbok
norpropaganda
engpolitikk [n]: propaganda
spapolitikk [n]: propagpuste [f]
swepolitikk [n]: propaganda
Synonymer:annonse, avertissement, bekjentgjørelse, deklarasjon, dekret, edikt, erklæring, informasjon, kommunike, kunngjøring, lansering, lysing, manifest, melding, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, oppslag, proklamasjon, publisering, reklame, rundskriv, sirkulære
Wiki:Propaganda betegner i moderne språkforståelse en ensidig fremstilling av informasjon for at mennesker skal ta stilling til en sak på en bestemt måte; ikke egentlig forskjellig fra reklame i sin metode, men som regel knyttet til politiske og/eller religiøse spørsmål i motsetning til reklame. Propaganda er også betegnelsen på én av fire modeller for utøvelse av informasjon og samfunnskontakt/PR. Før nazismens og kommunismens tid hadde begrepet propaganda ikke noen negativ ladning, men ble oppfattet mer i samsvar med grunnordets leksikalske betydning.
Eksempel:
 1. Jeg tar på det sterkeste avstand fra Nasjonalt Folkepartis spredning av rasistisk propaganda og vil ikke ha mer av dette materialet til vår skole.
 2. Smilekursene griper ved sin agressive propaganda for en personlighetsendring inn i det kollektive underbevisste, og rører iallfall på overflaten ved det som psykologen Jung kaller en achetyp, et urbilde.
 3. TVprogrammet viste på en nesten uhyggelig måte hvordan Ivan og Joe er påvirket av propaganda og desinformasjon om hverandre.
 4. Agenten forteller at havneanlegget er i god stand og at meldingene om angrepet på Khargøya er iraksk propaganda.
 5. Arbeiderpartiets propaganda mot den nye helseloven kan ramme de svakeste i samfunnet, uttalte statsråd Kåre Kristiansen i et foredrag i Stavanger igår.
 6. De amerikanske myndighetene bruker lekene til skamløs propaganda for sin antisovjetiske politiske kurs, og som reklame for mannen som sitter i Det hvite hus, heter det.
 7. Det er nødvendig med mer aktiv propaganda for materialistiske tanker.
 8. Det vil bli et nytt sirkus med en masse propaganda og mye oppstyr, men uten noe politisk innhold, fremholder han.
 9. EM OLseier for Zola Budd vil bli til politisk propaganda i Sydafrika ?
 10. Enkelte av de mange som snakker om en ny verdensordning for informasjon, er ikke ute efter å spre informasjon, men efter å spre regjeringsgodkjent propaganda.
 11. Er SAS blitt lurt av sydafrikansk propaganda ?
 12. Foredragene var ren propaganda, våre spørsmål ble besvart unnvikende.
 13. Jeg sier dette fordi dere bør vite hva som virkelig er tilfelle, ikke bare høre på propaganda...
 14. Når du leser disse skriftlige vidnesbyrd fra den tyske motstandsbevegelse, da sitter du med følelsen av at noen kaster småstein mot et jordskjelv mot den enorme propaganda for Adolf Hitler.
 15. 24. juli 1981 fikk han maksimumsstraffen på 10 år i en spesiell arbeidsleir en av de hardeste, efterfulgt av fem års internt eksil for antisovjetisk agitasjon og propaganda.
 16. Aktor i saken mot Nasjonalt Folkepartilederne, konstituert politiadjutant Hans Paul Bjerring, la i Oslo byrett igår ned påstander om fra 60 til 120 dagers fengsel for de fem som er tiltalt for å ha spredd antirasistisk propaganda til skoler og arbeidsplasser eftervinteren og våren 1983.
 17. Alle libyske styrker er ute av Tchad, fremholdt Gadafi, som avfeide satellittbilder av libyske styrker i NordTchad som meningsløs propaganda.
 18. Anklagen lød på antisovjetisk agitasjon og propaganda.
 19. Antiamerikansk propaganda i Gabrovo.
 20. At disse to statenes politikere utroper seg selv til talsmenn for henholdsvis jøder og kristne, er alminnelig politisk propaganda.
 21. Avstengtheten har i vest ført til uvitenhet om SovjetUnionen, noe som igjen har gjort oss vergeløse overfor sovjetisk propaganda.
 22. Bare et skalkeskjul for mulvarparbeide og politisk propaganda.
 23. Bare løst snakk og propaganda ?
 24. Bare to måneder efter at medlemmer av nynazistiske grupper ble dømt for ærekrenkende utsagn, fortsetter Osloskolene å motta rasistisk propaganda i posten.
 25. Begynnelsen på hans bane mot toppen kan man med ganske stor sikkerhet tidfeste til årene 194856, da han var leder av propaganda og agitasjonsavdelingen i sentralkomiteen i Moldavia.
 26. Beskyldninger om misbruk av psykiatri for politiske formål er tomme påstander fremsatt av vestlig propaganda.
 27. Chaplin kalte dette løgn og ondsinnet propaganda.
 28. DEN gang, i 1969, var Nikitin medlem av kommunistpartiet, der bare de mest verdige blir opptatt som medlemmer, ifølge offisiell sovjetisk propaganda.
 29. DET store antall kvinner og menn som Enver Hoxha kaster i fengsler og plasserer i arbeidsleirer, er et tegn på at albanerne ikke er så lykkelige som det hevdes i den offisielle propaganda.
 30. Da Bresjnev ble partisekretær i Moskva i 1956, ble Tsjernenko samtidig øverste sjef for landets propaganda.
Resultater funnet i spansk ordbok
spapropaganda
engradio - televisión [n]: commercial
actividad [n]: publicity, buildup, build-up
politikk [n]: propaganda
norradio - televisión [n]: reklameinnslag [n]
actividad [n]: publisitet [u], forhåndsreklame [u]
politikk [n]: propaganda [u]
sweradio - televisión [n]: reklaminslag [n]
actividad [n]: publicitet [u], förhandsreklam [u]
politikk [n]: propaganda [u]
Synonymer:
 1. apostolado, predicación, misión, catequesis, proselitismo
 2. reclamo, señuelo, atractivo (fig.), aliciente (fig.), incentivo (fig.), anuncio, publicidad
Avledede ord:hacer propaganda, hacer propaganda de, propaganda clandestina, propaganda encomiástica, propaganda estrepitosa
Eksempel:
 1. En Francia, la propaganda sobre celulares destinada a los niños de más de doce años está prohibida.
 2. Considerad lo que les hacemos a nuestros hijos. No les decimos algunas personas creen que la Tierra es redonda, y otras que es plana; cuando crezcas, puedes, si quieres, examinar las pruebas y llegar a tus propias conclusiones. En su lugar decimos la Tierra es redonda. Para cuando nuestros hijos son lo suficientemente grandes como para examinar las pruebas, nuestra propaganda ha bloqueado su mente...
 3. Solo se trata de propaganda. Me dijeron que el champú no es eficaz en tratamiento de la seborrea.
 4. El secreto está en una buena propaganda.
 5. La filosofía nos enseña sentirnos inseguros acerca de las cosas que nos parezcan evidentes por sí solas. Por otro lado, la propaganda nos enseña a aceptar por evidentes asuntos los cuales sería razonable someter a nuestro juicio o poner en duda.
 6. La propaganda de su empresa le costó R$ 20.000.
 7. La TV hace mucha propaganda de Coca-Cola.
 8. No es necesario hacer propaganda de un buen vino.
 9. ¿Alguna vez has comparado las declaraciones de la propaganda oficial con la realidad?
 10. Me dedico a buzonear propaganda.
Resultater funnet i svensk ordbok
swepropaganda
engpolitikk [n]: propaganda
norpolitikk [n]: propaganda
spapolitikk [n]: propaganda [f]
Synonymer:annons, deklaration, dekret, information, kungörelse, manifest, nyhet, upplysning, uppslag, proklamation, publicering, reklam
Avledede ord:bedriva propaganda
Wiki:Propaganda (av det latinska propagare, 'fortplanta', 'utbreda'), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, och/eller är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt.
Liknende ord:
norpropagandist
swepropagandist
swepropagera
norpropagere
norpropan
spapreparado
spaprobanza
Dine siste søk:
 1. propagandaSiste søk

# Land Term
1 Flag rukkete
2 Flag sabana
3 Flag arne
4 Flag rubin
5 Flag eksistensialist
6 Flag bråkjekk
7 Flag doctrinario
8 Flag kongress
9 Flag vinnande
10 Flag stuffy
11 Flag storögd
12 Flag give umbrage
13 Flag metkrok
14 Flag read out
15 Flag exhibiter
16 Flag omvandlingsbar
17 Flag alternante
18 Flag axelband

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 874 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 994 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1643 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2959 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8948 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2632 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7539 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1814 - sekunder.

mobiltelefon