logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for rektor:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norrektor
engskoler - mann [n]: headmaster, managing director
skoler - kvinne [n]: headmistress, managing director
skoler - universitet [n]: vice-chancellor
spaskoler - mann [n]: director [m], administrador [m]
skoler - kvinne [n]: directora [f], administradora [f]
skoler - universitet [n]: rector [m]
sweskoler - mann [n]: rektor
Wiki:Rektor (latin rector, «hersker» (fra regere), som på latin også fikk betydningen «lærer») er en tittel med flere forskjellige betydninger, som har det til felles at de indikerer en akademisk, religiøs eller politisk lederfunksjon. En rektors embede og funksjonstid kalles et rektorat.
Eksempel:
 1. Dette var reaksjonen fra rektor Sverre Brændhagen da Langøy grunnstøtte et lite stykke før innseilingen til Skåtøybrygga utenfor Kragerø nylig.
 2. Lagmannsretten legger i virkeligheten også selv ansvaret for undergravingen av lovbestemmelsen på daværende rektor Hauglin.
 3. Leirskole er vel det rette ordet, sier rektor.
 4. Og jeg som trodde dette skulle være en kaffetår og en kringle med personalet, utbrøt rektor Kristen da halve dalen ønsket ham velkommen.
 5. Rektor ble to fingre i sirkel som føres vekk fra øyet.
 6. 9.klassingene er allerede ferdig med sin grunnskoleeksamen, og de øvrige elevene er også kommet så langt ut at det burde være grunnlag for å sette standpunktkarakterer, mener rektor Trond Herland på Årvoll.
 7. At det skulle gå liv er en stor tragedie, som har satt sitt merke både på elevene og på de ansatte, sier rektor Tormod Reitan.
 8. Av de 120 kan jeg nevne Arve Tellefsen, Kjell Bækkelund, Aase Nordmo Løberg, Bjørn Borgen samt både tidligere og nåværende rektor for Musikkhøyskolen.
 9. Avtalen om å utdanne sivilingeniører i samarbeide med franske høyskoler omfattes med stor interesse også i Bergen, og vi vil følge opp arbeidet med gjennomføringen, sier rektor Arnfinn Graue ved Universitetet i Bergen.
 10. De siste årene har vi måttet kjempe for å opprettholde de tilbudene vi allerede har, sier musikkskolens rektor Evy Ernsteen.
 11. Denne avisen har rektor nektet deg å lese, ble det sagt til ungdomsskoleelever i Oslo idag.
 12. Derfor vil vi denne uken sette i gang en aksjon med å dele ut ELEV 84 utenfor flere av de ungdomsskolene hvor rektor har sagt nei.
 13. Det blir en spesiell planleggingsdag, med en felles del for alle lærerne i de to ungdomsskolene og den videregående skolen, sier rektor Bjørn Hatlen på sistnevnte skole.
 14. Det er nettopp dette vi vil ha opp til overflaten, sier rektor Victor Hellern.
 15. Det er rart at et utvalg som skal se på høyere utdannelse i et nasjonalt perspektiv, kan la distriktshøyskolenes forskningsressurser ligge ubrukt, sier rektor Begnum.
 16. Det er ufattelig at Bergen aldri skal få en diakoniutdannelse, sier rektor Steinar Johansen ved Norsk Diakonihøyskole til Aftenposten.
 17. Det finnes en fysisk grense for hvor mange studenter vi kan ta imot, sier rektor Waaler.
 18. Det interessante iår er at kvinneandelen totalt fremdeles stiger, og at den gjør det på typisk mannsdominerte linjer, sier rektor Dag Kavlie til Aftenposten.
 19. Det kan virke som departementet mener at statsstøtte ikke bør gis før efter en slik fornyet vurdering, sier rektor Andersen.
 20. Det kan være en eller annen form for rektorstilling, for eksempel rektor for voksenopplæringen i Tromsø kommune, svarer skolestyrets formann.
 21. Det man ønsker seg er bl.a. plass og penger... og kanskje en PRmann, legger rektor Gudmund Elvestad til.
 22. Det som sies om forskning ved distriktshøyskolene er det verste i innstillingen fra Høyreutvalget, sier rektor Susanne Moog Begnum ved Rogaland distriktshøgskole til Aftenposten.
 23. Det store antallet representerer en meget verdifull virksomhet for institusjonen, og et positivt trekk med tanke på fremtidig rekruttering, sa rektor Reidar Birkeland under årsfesten med immatrikulering av nye studenter fredag.
 24. Det treet som plantes, må også få vekstmuligheter, sa rektor Jørn Sandnes.
 25. Det var efter dette jeg kontaktet Fellesbanken for å høre om også vår skole kunne få til en ordning, forteller rektor Vestad.
 26. Det viktigste må være hvorvidt det er noe å hente hvis man slår sammen institutter med faginnhold i tilknytning til hverandre, sier rektor Inge Johansen, Universitetet i Trondheim / Norges tekniske høgskole, i en kommentar.
 27. Det ville være storartet om for eksempel en teknisk skole påtok seg oppgaven å utarbeide løsninger for elever med de samme problemene som ham, sier AnneGrete, som sammen med rektor ved Radarveien skole, Rolf Lund, og mange andre spesiallærere i lignende situasjoner venter spent på den videre utvikling på fronten.
 28. Det virker som om det ikke eksisterer politisk vilje til å gjøre noe for denne høyskolen, sier rektor Mette Sveram til Aftenposten.
 29. Det å ha et fritt og omfattende system for høyere utdannelse som det i vårt land, er ingen selvfølge, sa rektor Waaler.
 30. Dette var et uvant stort beløp, sier den nyvalgte rektor, Reidar Birkeland, Norges veterinærhøgskole.
Resultater funnet i svensk ordbok
swerektor
engskolor - man [n]: headmaster, managing director
skolor - kvinna [n]: headmistress, managing director
skoler - universitet [n]: vice-chancellor
norskolor - man [n]: rektor
spaskolor - man [n]: director [m], administrador [m]
skolor - kvinna [n]: directora [f], administradora [f]
skoler - universitet [n]: rector [m]
Wiki:Rektor (från latinets rector 'styresman') är en titel för den högsta administrativa och pedagogiska ledaren för en utbildningsanstalt, till exempel en skola eller ett universitet. I Sverige utses rektorer för statliga högskolor och universitet av regeringen. En universitetsrektors ställföreträdare kallas prorektor men denne utses av lärosätets styrelse för en period som kan skilja sig från rektors.
Liknende ord:
engrector
norreaktor
sparector
swereaktor
engreactor
engrealtor
engrecto
Dine siste søk:
 1. rektorSiste søk

# Land Term
1 Flag classiness
2 Flag afelpado
3 Flag koma
4 Flag marke
5 Flag skicka express
6 Flag abide
7 Flag bronkial
8 Flag poplin
9 Flag bristsjukdom
10 Flag autor
11 Flag judicious
12 Flag bleie
13 Flag rett frem
14 Flag Dominican Republic
15 Flag mackerei
16 Flag bindvävsinflammation
17 Flag ruggande
18 Flag autónomo

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1462 - sekunder.

mobiltelefon