logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

2 oppslag funnet for safe:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engsafe
norrisk [a]: sikker
circumstances [a]: sikker, trygg
danger [a]: sikker, uten risk, trygg, vel i behold, uskadd
place [a]: sikker
person [a]: forsiktig
valuables [n]: kassaskap [n]
money [n]: kassaapparat [n]
sparisk [a]: seguro
circumstances [a]: ileso
danger [a]: seguro, sano y salvo, ileso
place [a]: seguro
person [a]: prudente
valuables [n]: caja fuerte [f], caja de caudales [f]
money [n]: caja fuerte [f]
swerisk [a]: säker
circumstances [a]: säker, trygg
danger [a]: säker, utan risk, trygg, välbehållen, oskadd
place [a]: säker
person [a]: försiktig
valuables [n]: kassaskåp [n]
money [n]: kassaskrin [n]
Synonymer:
 1. [adj]: fail-safe [st], harmless [st], innocuous [st], off the hook [st], risk-free [st], riskless [st], unhazardous [st], safe and sound [st], unhurt [st], harmless [rt], invulnerable [rt], secure [rt], uninjured [rt]
 2. [adj]: unadventurous [st]
 3. [adj]: dependable, good, secure, sound [st]
 4. [adj]: secure [st]
 5. [n]: strongbox [gt], deedbox [gt]
 6. [n]: cupboard [gt], closet [gt]
 7. [n]: condom, rubber, safety, prophylactic, contraceptive [gt], preventive [gt], preventative [gt], contraceptive device [gt], prophylactic device [gt], birth control device [gt]
Antonymer:
 1. [adj]: dangerous
 2. [adj]: out
Avledede ord:margin of safety, road safety, safe-deposit box, safeguard, safeguard against, safeguard from, safekeeping, safety, safety belt, safety catch, safety glass, safety island, safety measure, safety pin, safety-deposit box, unsafe, vouchsafe, fail-safe system, in safety, safe keeping, safeguarded, safely, safety-box, safety-pin, asafetida, biosafety, biosafety level, biosafety level 1, biosafety level 2, biosafety level 3, biosafety level 4, factor of safety, fail-safe, federal job safety law, in safe custody, meat safe, occupational safety and health act, occupational safety and health administration, safe-conduct, safe-deposit, safe and sound, safe harbor, safe house, safe period, safe sex, safebreaker, safecracker, safehold, safeness, safety-deposit, [Vis mindre / mer]
Wiki:A safe (also called strongbox, coffer or kist) is a secure lockable box used for securing valuable objects against theft or damage. A safe is usually a hollow cuboid or cylinder, with one face removable or hinged to form a door. The body and door may be cast from metal or formed out of plastic through blow molding.
Eksempel:
 1. Your secret will be safe with me.
 2. Nothing great has been achieved by playing it safe.
 3. You are in a safe place.
 4. You are safe so long as you stay here.
 5. I am glad that you have returned safe.
 6. The bank reassured us that our money was safe.
 7. The papers that were in the safe are gone.
 8. I put money in a safe.
 9. Lock the safe.
 10. Keep the money in a safe place.
 11. The bridge is safe; you can drive across.
 12. The robbers made away with all the money in the safe.
 13. Put your valuables in the safe.
 14. You should keep your valuables in a safe place.
 15. People were delighted at the safe return of the astronauts.
 16. Once across the river, you are safe.
 17. The party returned safe and sound.
 18. Have a safe trip.
 19. You should drive at a safe speed.
 20. Organic vegetables are popular because theyre safe and tasty.
Resultater funnet i norsk ordbok
norsafe
engallmenn [v]: save, protect
spaallmenn [v]: salvar, proteger
sweallmenn [v]: rädda
Anagram:fase
Wiki:SAFE er fagforbund for ansatte i energisektoren til lands og til havs. SAFE ble opprettet av tillitsvalgte innenfor olje- og gassindustrien i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund sammen med Oljearbeidernes Fellessammenslutning i august 2005.
Eksempel:
 1. Safe Petrolia forlot onsdag Stavangerområdet hvor den har ligget opplagt i flere måneder, med Marstrand som mål.
 2. Verdens aller mest moderne charterfly konstaterer Braathens SAFE videre.
 3. Alt av stor verdi blir oppbevart i en safe og kontanter oppbevares aldri i kirken, understreker Mamen.
 4. Braathens SAFE begynte i sin tid med flyvninger på Det fjerne østen.
 5. Braathens SAFE er en hard negl å forhandle med, og jeg er glad for å kunne meddele skipsreder Bjørn Braathen at han nu har fått et bedre fly enn det han bestilte for fire år siden.
 6. Dere som arbeider i Braathens SAFE har jo også gående et prosjekt i samarbeide med SOSbarnebyer, hva er det som får dere til å engasjere dere så sterkt i arbeide for nødlidende mennesker ?
 7. Dersom våre piloter vil forlate SAS og gå til f.eks. Braathens SAFE, kan vi ikke klage på dette selskap.
 8. Det er klart at vi vil lide store økonomiske tap gjennom en langvarig streik, men jeg er fremdeles ikke i stand til å si nøyaktig hvor mange penger det dreier seg om fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathen SAFE til Aftenposten.
 9. Det var Braathens SAFE og Ekeberg Rotaryklubb som inviterte oss opp i det blå med selskapets nye fly, Boeing 767.
 10. Det var ingen dramatikk eller noen fare på ferde da et av Braathens SAFEs Fokker F28 Fellowship mistet trykket på ett av de to hydrauliske systemene om bord efter avgang fra Værnes flyplass utenfor Trondheim ved 19.15tiden torsdag, opplyser informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathens SAFE til Stavanger Aftenblad.
 11. En drastisk nedgang i salget på flyene vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i et protestbrev til Finansdepartementet, der flyselskapet ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
 12. En drastisk nedgang i salget vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i protestbrevet til Finansdepartementet, der Braathens SAFE ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
 13. Jeg er blitt mistolket dersom det fremstilles slik at dagens streikesituasjon gir Atlas grunnlag for å bryte flykontrakter med Braathens SAFE og se seg om efter andre selskaper som kan stå for charterturer til Syden, sier Lindgren.
 14. Jeg kunne ikke safe her.
 15. Jeg tror at vi vil få til en opprydning som vil bli godt mottatt, og som både de mindre og de store flyselskapene, som SAS og Braathens SAFE, vil si seg tilfreds med.
 16. Konflikten i Braathens SAFE har forårsaket stor misnøye og uro, sier Lavik.
 17. Svakheten med nødpeilesenderen er imidlertid at når antennen kommer under vann, virker den ikke. radiosignalene blir dempet og isoleres av vannet, slik at de ikke når opp til overflaten, sier Bjørn Western, leder av Norsk Aero Klubbs redningstjeneste og tidligere sjefsnavigatør i Braathens SAFE.
 18. Så lenge denne dispensasjon står ved makt og så lenge Braathens SAFE holder seg innenfor denne kvote, er det intet i veien for at selskapet kan bruke Boeing 767 på Fornebu.
 19. Vi er mildt sagt fortvilet, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathens SAFE.
 20. Vi har i Braathens SAFE vært i kontakt med Norsk Arbeidsgiverforening om å få dekket tapet under streiken i selskapet.
 21. Vi mener det er et særproblem i Norge at det skal være passkontroll ved reise ut av landet, sier styreformann Bjarne Braathen i Sterling Airways A / S. Flyselskapene på Gardermoen, Sterling Airways, ScanAir, Braathens SAFE og SAS har gått sammen om en henvendelse om dette til lufthavnmyndighetene på flyplassen.
 22. Vi må faktisk vurdere situasjonen fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathens SAFE til Aftenposten.
 23. Vi må tilpasse oss konkurransesituasjonen, sier direktør Anders C. Fougli i Braathens SAFE til Aftenposten.
 24. 17 SASfly med mellom 900 og 1000 passasjerer, og åtte eller ni fly fra Braathens SAFE med ca. 900 passasjerer skulle gått ned på Fornebu, men ble omdirigert, eller ventet på avgangsflyplassene.
 25. 17 SASfly med nærmere ett tusen passasjerer, og ni fly fra Braathens SAFE som skulle gått ned på Fornebu, måtte omdirigeres eller vente på avgangsflyplassene inntil Fornebu ble åpnet ved 12.30tiden.
 26. 35 prosent av selskapets passasjerer var trafikk til og fra SAS og Braathens SAFE på stamruteflyplassene.
 27. Aksjonen har også bedt flyselskapene SAS og Braathens SAFE om støtte.
 28. Anslagsvis 12 000 norske og svenske turister er bokstavelig talt strandet i Syden efter at 350 kabinansatte i Braathens SAFE inatt ble tatt ut i streik.
 29. Asplund har videre ti prosent i en Boeing 737, som er chartret av Braathens SAFE, andel i A / S Eiendomsutvikling, videre mindre kommandittandeler og aksjer i Alpha, som Herness forsøker å få kjøpt så store aksjeposter i at det får kontroll over selskapet.
 30. Av dem som reiser med Widerøe, er 40 prosent passasjerer som enten går til eller fra SAS og Braathens SAFE - de to selskapene som sammen med Fred. Olsengruppen eier 80 prosent av aksjene i Widerøe.
Liknende ord:
engsage
engsake
engsale
engsame
engsane
engsate
engsave
Dine siste søk:
 1. safe


Safe ble gjenkjent som et norsk verb

Infinitiv: (Å) safe
Gerundio: safende
Partisipp: saft
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • jeg
  safer
 • du
  safer
 • han
  safer
 • vi
  safer
 • dere
  safer
 • de
  safer
8. Presens perfektum
 • jeg
  har saft
 • du
  har saft
 • han
  har saft
 • vi
  har saft
 • dere
  har saft
 • de
  har saft
2. Preteritum (Fortid)
 • jeg
  safte
 • du
  safte
 • han
  safte
 • vi
  safte
 • dere
  safte
 • de
  safte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • jeg
  hadde saft
 • du
  hadde saft
 • han
  hadde saft
 • vi
  hadde saft
 • dere
  hadde saft
 • de
  hadde saft
4a. Presens futurum
 • jeg
  vil/skal safe
 • du
  vil/skal safe
 • han
  vil/skal safe
 • vi
  vil/skal safe
 • dere
  vil/skal safe
 • de
  vil/skal safe
11a. Preteritum futurum
 • jeg
  vil/skal ha saft
 • du
  vil/skal ha saft
 • han
  vil/skal ha saft
 • vi
  vil/skal ha saft
 • dere
  vil/skal ha saft
 • de
  vil/skal ha saft
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • jeg
  ville/skulle safe
 • du
  ville/skulle safe
 • han
  ville/skulle safe
 • vi
  ville/skulle safe
 • dere
  ville/skulle safe
 • de
  ville/skulle safe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • jeg
  ville/skulle ha saft
 • du
  ville/skulle ha saft
 • han
  ville/skulle ha saft
 • vi
  ville/skulle ha saft
 • dere
  ville/skulle ha saft
 • de
  ville/skulle ha saft
Imperativ
bekreftende
 • du
  saf!
 • vi
  La oss safe!
 • dere
  saf!
Nektende
 • du
  ikke saf! (saf ikke)!
 • dere
  ikke saf! (saf ikke)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag mossback
2 Flag intagning
3 Flag root
4 Flag butterfingered
5 Flag tildeling av kategori
6 Flag svartpeppar
7 Flag babyish
8 Flag vägg
9 Flag larguillo
10 Flag dejar de
11 Flag fjorton dagar
12 Flag ta ur en villfarelse
13 Flag recopilar
14 Flag estampilla
15 Flag dra jevnt
16 Flag silversmith
17 Flag provinsinnbygger
18 Flag niche

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
röja 652 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1707 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6726 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2215 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5140 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5947 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6392 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5400 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5920 0 2018-11-26 10:44:30

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Siden ble generert på 0.2009 - sekunder.

mobiltelefon