logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

3 oppslag funnet for tie:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i engelsk ordbok
engtie
norsports - games [n]: uavgjort resultat [n]
cord [n]: snøre [n]
railways [n]: som holder vogner sammen [u], syll [u]
sport [n]: uavgjort kamp [u]
klær [n]: slips [u]
person [n]: band [u]
rope [v]: binde, knytte
family [v]: binde
klær [v]: knyttes
spasports - games [n]: empate [m]
cord [n]: cuerda [f], atadura [f]
railways [n]: traviesa [f], durmiente [m]
sport [n]: empate [m]
klær [n]: corbata [f]
person [n]: lazo [m], vínculo [m]
rope [v]: atar, anudar
family [v]: unir, ligar
klær [v]: atarse
swesports - games [n]: oavgjort resultat [n]
cord [n]: snöre [n]
railways [n]: sliper [u], syll [u]
sport [n]: oavgjord match [u]
klær [n]: slips [u]
person [n]: band [u]
rope [v]: binda, knyta
family [v]: binda
klær [v]: knytas
Synonymer:
 1. [n]: necktie, neckwear [gt]
 2. [n]: affiliation, association, tie-up, relationship [gt]
 3. [n]: draw, standoff, finish [gt]
 4. [n]: tie beam, beam [gt]
 5. [n]: link, linkup, tie-in, fastener [gt], fastening [gt], holdfast [gt], fixing [gt]
 6. [n]: equality [gt], equivalence [gt], equation [gt], par [gt]
 7. [n]: slur [gt]
 8. [n]: railroad tie, crosstie, sleeper, brace [gt], bracing [gt]
 9. [n]: cord [gt]
 10. [v]: bind, fasten [gt], fix [gt], secure [gt], tie down [rt], tie up [rt]
 11. [v]: draw, equal [gt], match [gt], equalize [gt], equalise [gt], equate [gt]
 12. [v]: restrict [gt], restrain [gt], trammel [gt], limit [gt], bound [gt], confine [gt], throttle [gt]
 13. [v]: connect, link, link up
 14. [v]: shape [gt], form [gt]
 15. [v]: bind, attach, bond, relate [gt]
 16. [v]: marry, wed, splice, officiate [gt]
 17. [v]: fashion [gt], forge [gt]
 18. [v]: connect [gt], link [gt], tie [gt], link up [gt]
Antonymer:
 1. [v]: untie
 2. [v]: disconnect
Avledede ord:antiestablishment, auntie, authorities, be sentient of, be tied in with, be tied to, black tie, black-tie, blue-chip securities, bow tie, burst with impatience, by order of the authorities, courtier, cross tie, customs duties, daily duties, duties, eightieth, equities, family tie, festivities, fiftieth, formalities, fortieth, frontier, impatience, impatient, inpatient, intelligence quotient, liabilities, liabilities side, necessities of life, necktie, niceties, nightie, ninetieth, outpatient, outpatient clinic, pantie, panties, partier, patience, patient, profundities, propertied, quotient, run into difficulties, satiety, securities, seventieth, [Vis mindre / mer]
Resultater funnet i norsk ordbok
nortie
engmening [v]: remain silent, keep quiet
spamening [v]: callarse
swemening [v]: tiga
Avledede ord:femtiende, fortie, førtiende, hostie, initiere, nittiende, på krigsstien, partielt, patiens, portier, sekstiende, syttiende, spatie, tangentiell, tiender, tie-break, tiende, trettiende, diplomatiet, stilletiende, stilltiende, årtier, eksponentiell, tie i hjel, fortielse, være på krigsstien
Eksempel:
 1. Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
 2. Tre år med Reagan - kjernefysisk uansvarlighet... å tie i en slik situasjon er ikke patriotisme, men uansvarlighet.
 3. Desmond Tutu har vist at det å kjempe for fredens sak, ikke er å tie til uretten, men å vekke samvittighetene, gjøre harmen over uretten større, stålsette viljene og inspirere menneskeånden så den kjenner både sitt verd og sin seierskraft.
 4. Dette er et første steg i samarbeidet mellom KG Tekniske og Telettra, sier disponent Gunnar Heggernes i KG Tekniske, som importerer utstyr fra det amerikanske telekommunikasjonsselskapet TIE.
 5. Ikke så lett å tie stille nå, kan dere tro, repliserte Per Aabel, som derefter ble overlatt ordet fritt.
 6. Jo mer man erkjenner at Kirken ikke kan være politisk nøytral enten den velger å tale eller å tie, desto viktigere blir det å holde fast på balansen mellom kirkelig profetisk tale og almindelige politiske erklæringer.
 7. Klarer du å tie om det du vet overfor kona ?
 8. Når sovjetiske aksjoner truer freden, forbryter seg mot avtaler eller tramper på normer som er fundamentale for den siviliserte verden, hverken kan eller vil vi tie, fremholdt Reagan.
 9. Slike trusler mot skolebarn er sendt rundt også iår, men skolemyndighetene har valgt å tie om dem, forteller Gerd Fleischer, leder av Innvandrerbarnas Foreldreunion.
 10. Vi har gjort det klart at Magnar ikke bare skal moderere seg, men tie fullstendig stille.
 11. Alle avslagene er også grunnen til at styret i stiftelsen denne gang valgte å tie om mulighetene for å kunne kjøpe det tidligere aldershjemmet i Løten.
 12. Arne Scheie må tie stille fordi NRKjournalister også er pålagt å følge arbeidsmiljøloven.
 13. Arne Scheie måtte igår tie stille under det første rennet i den tyskøsterrikske hoppuken fordi også NRKjournalister er pålagt å følge arbeidsmiljøloven.
 14. Avsettelsen av Børre Knudsen som sogneprest i Balsfjord har ikke fått statskirkemotstanderen og fanebæreren i kampen mot den såkalte fosterdrapsloven til å tie.
 15. Chiles myndigheter kaster bort tiden hvis de forsøker å få Ines Vargas til å tie.
 16. De fleste velger å leve og tie med sine problemer, og det hender ikke så rent sjelden at personalet ved helsestasjonene må ta affære når de ser at depresjonen blir for tung å bære.
 17. De har gledet seg i dagevis til disse timene på toget, til å komme i prat med et par ukjente mennesker, eller kanskje til for en gangs skyld å kunne tie helt stille og bare se på folk og landskaper.
 18. Deler han ikke Kirkens tro får han tie, eller utbre sine meninger annetsteds enn på Kirkens prekestol.
 19. Den at jenter skal ta seg pent ut, smile pent, og stort sett tie og samtykke i det meste.
 20. Den nekter å tie som følge av et kompromiss i nasjonalforsamlingen.
 21. Den privilegerte situasjon vi har, i et land der ytringsfrihet er en selvfølge, gir oss et desto større ansvar for å si fra, og ikke tie i makelighet, når ytringsfriheten krenkes.
 22. Derfor vil han neppe kunne tie om han skulle gjøre alvor av sine undersåtters reiseplaner.
 23. Dermed har det liten hensikt å tie det er langt bedre å tilby sin egen versjon i håp om å kunne konkurrere.
 24. Det eneste han kan gjøre er å tie og gruble og ane.
 25. Det var en amerikansk kunsthandler som sørget for at konkurrentene til slutt måtte tie, og selv kunne notere seg for samtlige av de fem Munchene som var fremme.
 26. Efter at Bente Bømark vant første sett med 7 - 0 på tie break mot Lena Falck, satte hun Stavanger - spilleren ordentlig på plass med 6 - 0 i det andre.
 27. Efter den salven burde vel en magister ha vett til å tie, men til Holbergs pris våger jeg å si litt mer.
 28. Eller ved å tie og ødelegges innvendig av skyld for det som skjedde med deres kjære.
 29. Er ikke prisen vi betaler å tie om Afghanistan, om knebling av Helsingforskomiteen og Charter 77, av Sakharov og alle opposisjonelle forøvrig ?
 30. Et ansvar som ikke ivaretas ved å tie.
Resultater funnet i svensk ordbok
Liknende ord:
engti
engtic
engtide
engtied
engtier
engtile
engtime
Dine siste søk:
 1. tie


Tie ble gjenkjent som et engelsk verb

Infinitiv: (To) tie
Gerundio: tying
Partisipp: tied
Indikativ
1. Presens (Ntid)
 • i
  tie
 • you
  tie
 • he
  ties
 • we
  tie
 • you
  tie
 • they
  tie
8. Presens perfektum
 • i
  have tied
 • you
  have tied
 • he
  has tied
 • we
  have tied
 • you
  have tied
 • they
  have tied
2. Preteritum (Fortid)
 • i
  tied
 • you
  tied
 • he
  tied
 • we
  tied
 • you
  tied
 • they
  tied
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
 • i
  had tied
 • you
  had tied
 • he
  had tied
 • we
  had tied
 • you
  had tied
 • they
  had tied
4a. Presens futurum
 • i
  will tie
 • you
  will tie
 • he
  will tie
 • we
  will tie
 • you
  will tie
 • they
  will tie
11a. Preteritum futurum
 • i
  will have tied
 • you
  will have tied
 • he
  will have tied
 • we
  will have tied
 • you
  will have tied
 • they
  will have tied
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
 • i
  would tie
 • you
  would tie
 • he
  would tie
 • we
  would tie
 • you
  would tie
 • they
  would tie
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
 • i
  would have tied
 • you
  would have tied
 • he
  would have tied
 • we
  would have tied
 • you
  would have tied
 • they
  would have tied
Konjunktiv
6. Presens
 • i
  tie
 • you
  tie
 • he
  tie
 • we
  tie
 • you
  tie
 • they
  tie
13. Perfektum
 • i
  have tied
 • you
  have tied
 • he
  have tied
 • we
  have tied
 • you
  have tied
 • they
  have tied
past
 • i
  tied
 • you
  tied
 • he
  tied
 • we
  tied
 • you
  tied
 • they
  tied
plu
 • i
  had tied
 • you
  had tied
 • he
  had tied
 • we
  had tied
 • you
  had tied
 • they
  had tied
Imperativ
bekreftende
 • you
  tie!
 • we
  Let's tie!
 • you
  tie!
Nektende
 • you
  don't tie! (do not tie)!
 • you
  don't tie! (do not tie)!

Siste søk

# Land Term
1 Flag skamklyppe
2 Flag gjennomsnittsmann
3 Flag pumpa
4 Flag preludere
5 Flag jollra
6 Flag empañado
7 Flag ordinat
8 Flag fraksjonert
9 Flag commensal
10 Flag retired person
11 Flag specialitet
12 Flag grälmakare
13 Flag tränga ihop sig
14 Flag skärskådning
15 Flag hoppas på
16 Flag röja
17 Flag konversera
18 Flag otoñal

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7894 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Siden ble generert på 0.1895 - sekunder.

mobiltelefon