Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord mulct. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

mulct som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) mulctmulctingmulcted
Indikativ
1. Presens
imulct
youmulct
hemulcts
wemulct
youmulct
theymulct
8. Presens perfektum
ihave mulcted
youhave mulcted
hehas mulcted
wehave mulcted
youhave mulcted
theyhave mulcted
2. Preteritum (Fortid)
imulcted
youmulcted
hemulcted
wemulcted
youmulcted
theymulcted
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad mulcted
youhad mulcted
hehad mulcted
wehad mulcted
youhad mulcted
theyhad mulcted
4a. Presens futurum
iwill mulct
youwill mulct
hewill mulct
wewill mulct
youwill mulct
theywill mulct
11a. Preteritum futurum
iwill have mulcted
youwill have mulcted
hewill have mulcted
wewill have mulcted
youwill have mulcted
theywill have mulcted
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould mulct
youwould mulct
hewould mulct
wewould mulct
youwould mulct
theywould mulct
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have mulcted
youwould have mulcted
hewould have mulcted
wewould have mulcted
youwould have mulcted
theywould have mulcted
Konjunktiv
6. Subject
imulct
youmulct
hemulct
wemulct
youmulct
theymulct
13. Present perfect
ihave mulcted
youhave mulcted
hehave mulcted
wehave mulcted
youhave mulcted
theyhave mulcted
Preteritum (Fortid)
imulcted
youmulcted
hemulcted
wemulcted
youmulcted
theymulcted
Pluperfect
ihad mulcted
youhad mulcted
hehad mulcted
wehad mulcted
youhad mulcted
theyhad mulcted
Imperativ
Bekreftende
youmulct
weLet's mulct
youmulct
Nektende
youdon't mulct! (do not mulct)
youdon't mulct! (do not mulct)