Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord waken. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

waken som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) wakenwakeningwakened
Indikativ
1. Presens
iwaken
youwaken
hewakens
wewaken
youwaken
theywaken
8. Presens perfektum
ihave wakened
youhave wakened
hehas wakened
wehave wakened
youhave wakened
theyhave wakened
2. Preteritum (Fortid)
iwakened
youwakened
hewakened
wewakened
youwakened
theywakened
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad wakened
youhad wakened
hehad wakened
wehad wakened
youhad wakened
theyhad wakened
4a. Presens futurum
iwill waken
youwill waken
hewill waken
wewill waken
youwill waken
theywill waken
11a. Preteritum futurum
iwill have wakened
youwill have wakened
hewill have wakened
wewill have wakened
youwill have wakened
theywill have wakened
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould waken
youwould waken
hewould waken
wewould waken
youwould waken
theywould waken
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have wakened
youwould have wakened
hewould have wakened
wewould have wakened
youwould have wakened
theywould have wakened
Konjunktiv
6. Subject
iwaken
youwaken
hewaken
wewaken
youwaken
theywaken
13. Present perfect
ihave wakened
youhave wakened
hehave wakened
wehave wakened
youhave wakened
theyhave wakened
Preteritum (Fortid)
iwakened
youwakened
hewakened
wewakened
youwakened
theywakened
Pluperfect
ihad wakened
youhad wakened
hehad wakened
wehad wakened
youhad wakened
theyhad wakened
Imperativ
Bekreftende
youwaken
weLet's waken
youwaken
Nektende
youdon't waken! (do not waken)
youdon't waken! (do not waken)