logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Ordbok

1 oppslag funnet for forhandler:

[Vis/sjul søkeinstillinger]
Søkeinstillinger
Søkemodus:
Vis synonymer, antonymer, avledende ord etc:
Vis resultater for disse språkene:
 
Resultater funnet i norsk ordbok
norforhandler
engmann [n]: diplomat, diplomatist, negotiator
kvinne [n]: diplomat, diplomatist, negotiator
butikk - mann [n]: salesman, salesperson, salesclerk, clerk
butikk - kvinne [n]: saleswoman, salesgirl, saleslady, salesperson, salesclerk, clerk
handel [n]: canvasser
spamann [n]: diplomático [m], negociador [m]
kvinne [n]: diplomática [f], negociadora [f]
butikk - mann [n]: vendedor [m]
butikk - kvinne [n]: vendedora [f]
handel [n]: corredor [m], escrutador [m (Lat. Amer.)]
swemann [n]: förhandlare
butikk - mann [n]: försäljare
Synonymer:agent, antikvar, butikkdame, butikkeier, butikkmann, dørselger, ekspeditrise, ekspeditør, grossist, kassadame, kjøpmann, landhandler, marketenter, representant, selger, telefonselger
Avledede ord:antikkforhandler, antikvitetsforhandler, fugleforhandler, forhandler av herreekvipasje, forhandlersnakk, forhandlersvada, forhandlerske, forhandler av herreekvipasjeartikler, medisinurteforhandler, pris for videreforhandler
Eksempel:
 1. 15 land har foreløbig kjøpt rettighetene til bøkene, og vi forhandler med et par nye land.
 2. Dere forhandler altså ikke om Idrettsforbundets eventuelle eiertilknytning til forlaget ?
 3. Det er opp til hver enkelt forhandler å avgjøre dette.
 4. Det gikk ikke så bra i Garantiinstituttet for skip og borefartøyer, hvor De, som en erfaren forhandler, måtte rydde opp i sluttfasen ?
 5. Han er den fødte forhandler, sier en gammel venn av ham.
 6. Jeg har inntrykk av at blant de sovjetiske ekspertene jeg forhandler med finnes det folk som sier at det bør finnes en måte å nå frem til en avtale på, fremholder Rowny i intervjuet, som skal sendes imorgen.
 7. Jeg kan bare si at vi forhandler med Alpha om overtagelse og håper å komme frem til enighet, sier skipsmegler Hjelseth, som ellers opplyser at Asplund, som ble etablert i 1930, hadde ca. 75 aksjonærer før det i ekstraordinær generalforsamling vedtok salg til Herness.
 8. Jeg vil ikke kommentere prisen vi forhandler om.
 9. Men efter vår mening er det ingen fare for at norske kabelabonnenter skal oppleve å få svart skjerm, sier advokat Terje Nordvi, som forhandler på vegne av Den norske Antenneinstallatørgruppen, AIG.
 10. Prosedyren for norske rederiers mulighet til å drive virksomhet ute, må være så enkel at rederiene på forhånd vet om de får anledning til å delta i de prosjekter som de til en hver tid forhandler om.
 11. Siden jeg ikke er medlem av noen av foreningene, forhandler jeg for meg selv, men hvis vi ikke blir enige, står jeg uten jobb fra 1. januar, og det ser jeg meget alvorlig på.
 12. Vi forhandler ikke med terrorister, sier Mengistu når han blir konfrontert med de to frigjøringsbevegelsenes forslag om våpenhvile, som ble fremsatt i oktober for å gjøre bistandsarbeidet lettere.
 13. Vi forhandler med Fotballforbundet om vilkårene for en ny sending.
 14. Vi forhandler med flere aktuelle fabrikker, men det er for tidlig å si noe om hvilke interessenter vi er i kontakt med.
 15. Vi forsøker å finne lysmaster som er litt annerledes enn de vanlige, forteller Terje Vedal, seksjonssjef i park og idrettsvesenet, - og vi forhandler nå med Oslo Lysverker for å se om vi kan få til noe ekstra.
 16. Vi frykter at flere forhandlere vil reagere på samme måte som vår tysk / østerrikske forhandler.
 17. Vi har til nå akseptert at de konkurranseutsatte områder forhandler først.
 18. Vi har åpnet to nye pleieavdelinger på Ullevål og forhandler med Staten om flere.
 19. 680 personer har bevilling som forhandler av våpen og ammunisjon i Norge.
 20. A / S Geoteam forhandler med myndighetene i Kuwait om en kontrakt på 50 millioner kroner for utarbeidelse av sjøkart over landets territorialfarvann.
 21. A / S Norsk Viftefabrikk i Oslo forhandler nå om et oppdrag i India til en verdi av over 50 millioner kroner.
 22. A / S Sydvaranger og LKAB forhandler om et samarbeide som kan sikre drift ved pelletsverkene i Kirkenes.
 23. ACTV forhandler med en rekke andre hoteller og kjeder om innføring av hotellkanalen.
 24. AF og YS krever et likt prosentvis tillegg på omkring syv prosent på alle trinn fra 1. mai. Statstjenestemannskartellet, som forhandler for LOforbundene i Staten, krever et varierende prosenttillegg som starter på syv prosent på de laveste lønnstrinn og går opp i 7,5 prosent på mellomtrinnene, for derefter å falle til 0 prosent på de fem øverste trinn på tabellen.
 25. Akademikernes Fellesorganisasjons medlemmer på kommunesektoren er representert ved SAK, mens YF, Yrkesorganisasjonenes Forhandlingssammenslutning, forhandler på vegne av 50 000 YSorganiserte, samt hjelpepleierne og fysioterapeutene.
 26. Allerede har vår forhandler i VestTyskland og Østerrike kansellert en kontrakt på 10 dumpere, fordi han er redd for markedets reaksjon på at det norske forsvaret velger en svensk leverandør, sier adm. direktør Ron Brown i Brown Engineering, tidligere Moxy, i Elnesvågen.
 27. At russerne allerede er i gang, har forøvrig medført et ønske i Finnmark om at sentralmyndighetene forhandler seg frem til en felles oljevernberedskapsavtale med SovjetUnionen.
 28. Bedriften som nå forhandler med sine kreditorer om en gjeldssanering gjennom en offentlig akkord, vil spare ca. 1,5 millioner kroner ved at lønningene fra 1983 blir frosset for 1984.
 29. Bensinavgiften i Sverige er på kr. 1,71 pr. liter og grunnpris til forhandler lå normalt på kr. 2,24 pr. liter før krigen brøt ut.
 30. Block Watne forhandler med Zanda A / S på Slemmestad om plassering av takstenproduksjon på Støren.
Liknende ord:
norforfader
norforandret
norforandre
engforehanded
sweformande
norforbindelser
norforbundet
Dine siste søk:
 1. forhandlerSiste søk

# Land Term
1 Flag surtidor de nafta
2 Flag satyr
3 Flag modern
4 Flag tvinge
5 Flag forbedre
6 Flag exercera
7 Flag glapp
8 Flag harskt
9 Flag bring down
10 Flag ned
11 Flag cool
12 Flag acostar
13 Flag ferdigstilt
14 Flag desinfeksjonssprit
15 Flag pathway
16 Flag medvetenhet
17 Flag not sensibly
18 Flag kastevind

Sist i forumet

Lag et nytt innlegg


Tittel på innlegg Skrevet av Sett av Svar Siste svar
retired / pensjonist 762 0 2018-02-07 11:30:33
"Een open deur intrappen" 2164 0 2017-05-29 14:15:12
Norsk uttrykk for 'mental reservation' 2532 2 2017-11-08 02:59:00
Hva er det engelske ordet for innkaster? 3150 1 2017-08-26 08:18:09
Spanish verb-adverb order 2276 1 2017-05-06 18:31:40
Spaanse woordvolgorde werkwoord-bijwoord 2302 0 2017-04-17 08:04:48
Jeg tilbyder lån mellem 2248 0 2017-04-07 08:58:50
yuda, Respuestas de Vocabulario 2337 1 2017-04-07 08:59:28
pls hjelp meg oversette det! 3819 1 2017-01-30 20:32:12
Virkelig desperat 3429 0 2016-12-12 15:32:37

Lag et nytt innlegg

Ordbok | Verb | Tall til ord | Forum | Ordliste | Spesialtegn | Kontakt/Mail | Info | faq | webmasters | useredit

Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål. Kontakt oss med dine spørsmål, forslag eller kommentarer om materiale som finnes på dette nettstedet og vennligst rapporter feil.

www.easytrans.org © 2006-2018 - Siden ble generert på 0.1934 - sekunder.

mobiltelefon