logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for agent:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engagent
norchemistry [n]: agens [n], reagens [u]
man [n]: funksjonær [u], styreleder [u]
profession - man [n]: agent [u], ombud [n], representant [u]
profession - woman [n]: agent [u], ombud [n], representant [u]
woman [n]: funksjonær [u], styreleder [u]
spachemistry [n]: agente [m], reactivo [m]
man [n]: funcionario [m], agente [m], oficial [m]
profession - man [n]: agente [m], representante [m]
profession - woman [n]: agente [f], representante [f]
woman [n]: funcionaria [f], oficial [f]
swechemistry [n]: agens [n], reagens [u]
man [n]: funktionär [u], styrelseledamot [u]
profession - man [n]: agent [u], ombud [n], representant [u]
profession - woman [n]: agent [u], ombud [n], representant [u]
woman [n]: funktionär [u], styrelseledamot [u]
Synonyms:
 1. [n]: causal agent [gt], cause [gt], causal agency [gt]
 2. [n]: causal agent [gt], cause [gt], causal agency [gt]
 3. [n]: representative [gt]
 4. [n]: factor, broker, businessperson [gt], bourgeois [gt]
 5. [n]: federal agent, official [gt], functionary [gt]
 6. [n]: agentive role, semantic role [gt], participant role [gt]
Derived terms:authorized agent, binding agent, coloring agent, double agent, magenta, matrimonial agent, press agent, reagent, real estate agent, secret agent, shipping agent, travel agent, undercover agent, appointed paying agent, counteragent, forwarding agent, activating agent, active agent, actor's agent, adhesive agent, agent-in-place, agent bank, agent orange, agent provocateur, agential, agentive role, agricultural agent, alkalating agent, alpha-adrenergic blocking agent, anaesthetic agent, anesthetic agent, antianxiety agent, antifungal agent, antimycotic agent, antipsychotic agent, antispasmodic agent, antiviral agent, ataractic agent, battle of magenta, beta-adrenergic blocking agent, biological agent, blanching agent, bleaching agent, blistering agent, blocking agent, book agent, booking agent, bridge agent, business agent, causal agent[Show less / more]
Anagrams:tange
Example:
 1. In case of an emergency, get in touch with my agent.
 2. In case of an emergency, get in touch with my agent right away.
 3. Education is the agent of progress.
 4. Our companys agent in Rio will meet you at the airport.
 5. The travel agent will advise you where to stay.
 6. Get in touch with your agent right away.
 7. In all my career as a travel agent, I never visited Africa.
 8. This chemical agent is used to make paper white.
 9. Yeast acts as an agent in making bread rise.
 10. A travel agent arranged everything for our trip.
 11. The agent built up the young singer.
 12. I negotiated with the travel agent about the ticket price.
 13. The tax agent allowed the deduction.
 14. He was the agent of her despair.
 15. He bargained with the house agent for a lower price.
 16. He was the agent of her grief.
 17. She is an estate agent.
 18. An efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
 19. Lets ask a travel agent.
 20. The travel agent suggested that we take some travellers cheques with us.
Results found in Norwegian dictionary
noragent
engprofession - man [n]: agent, representative, rep
yrke - kvinne [n]: agent, representative, rep [informal]
spaprofession - man [n]: agente [m], representante [m]
yrke - kvinne [n]: agente [f], representante [f]
sweprofession - man [n]: agent
Synonyms:
 1. antikvar, butikkdame, butikkeier, butikkmann, dørselger, ekspeditrise, ekspeditør, forhandler, grossist, kassadame, kjøpmann, landhandler, marketenter, representant, selger, telefonselger
 2. detektiv, politimann, spesialetterforsker, spion
Derived terms:agentur, veddemålsagent, dobbeltagent, hemmelig agent, magenta, reklameagent, storslagent, begravelsesbyråagent
Anagrams:tange
Wiki:Agent har flere betydninger: - En selvstendig mellommann, se handelsagent og agentur. - En person med tillatelse til å handle i en annens sted, se fullmektig og kommisjonær. - En kriminaletterforsker, se spesialagent.
Example:
 1. Glippet skulle være at man tilla Utenriksdepartementets statssekretær en bekreftelse på at norsk overvåkningspoliti skal ha forsøkt å verve en sovjetisk tjenestemann i Wien som agent.
 2. Hun kom med et utbrudd om hvordan hun var blitt behandlet av sin litterære agent og sin forlegger.
 3. I sparsom belysning - et par spotlights høyt opp under vognhallens tak - blir vi konfrontert med en gulpende begravelses agent, en feig kabaretdirektør, en lystig oberst og mange, mange flere.
 4. Noen av uttalelsene som er kommet fra høytstående tjenestemenn i Pentagon, kan få håret til å reise seg på hodet til noen og enhver, skriver John C. Ausland, neppe påvirknings agent for KGB.
 5. Agent Orange beviste at kjemiske kuler er like farlige som blykuler, som en av veteranenes advokater formulerer det.
 6. Både for overvåkingspolitiet i Norge og for amerikansk efterretningstjeneste har han gjennom de siste år vært en nyttig agent, sier informerte kilder i Washington.
 7. Forøvrig, tilføyer Svein Bakken, ville sikkerhetssystemet ikke kunne åpne noen dører for Arne Treholt, selv om han hadde vært agent for systemet, og det var blitt innført i Forsvaret.
 8. Jeg bebreider ingen at man ikke ante at det satt en agent fra KGB på norsk side av forhandlingsbordet.
 9. Jeg var agent under okkupasjonen for 42 år siden og spionerte mot tyskerne, sier Henningsen til Harstad Tidende.
 10. Mange norske firmaer er kommet inn på det franske marked gjennom en fransk agent.
 11. Orwell var en seriøs dikter, og en uhemmet bruk av hans navn i forbindelse med at vi nå har nådd året 1984, ville bare skade hans renomme, sier den litterære agent.
 12. Selv ikke i tilbakeblikk kan jeg minnes noe som kan tolkes som tegn på at han opererte som agent, sier Førde.
 13. Sprøyt fra ende til annen, er statssekretær Eivinn Bergs kommentar efter at Dagsnytt i sin morgensending idag tilla Utenriksdepartementets statssekretær uttalelser som bekreftet at norsk overvåkingspoliti skal ha forsøkt å verve en sovjetisk tjenestemann i Wien som agent.
 14. A / S Chr. Olsen på Grorud, et agent og grossistfirma eiet av Chr. Olsen Holding i København, runder i disse dager 50 år i Norge.
 15. Agent Ragnvald Berg, Sannesundveien 17, 1700 Sarpsborg.
 16. Alf Mohn, som eier skipet, opplyser til Aftenposten at det foreligger krav på rundt 1,3 millioner kroner fra skipets stedlige agent og havnemyndighetene.
 17. Anders Jahre hevdet til siste stund at han kun var europeisk agent for Continental Trust Inc.
 18. Barber Wilhelmsen Agencies er agent for BBS i Hongkong.
 19. Bare en måned tidligere var han fotografert av norsk overvåking under et konspirativt møte på Athen Hilton Hotel, men han var da ennå ikke avslørt offentlig som agent.
 20. Bedriftens gjennombrudd i Kina skjedde i 1983, efter at verkstedet siden 1975 har hatt kontakt med egen agent i Hongkong.
 21. Bergensenskipet Berge King med et mannskap på 26 befant seg ved Kharg i Den persiske gulf under det angivelige irakske angrep, men rederiets iranske agent opplyser til Stangeland at fartøy, mannskap og havn er uskadd fordi det ikke har vært noe bombeangrep.
 22. Christiania Bank og Kreditkasse står som leder og agent for et obligasjonslån i eurokroner på 250 millioner til Verdensbanken.
 23. DEN SYDAFRIKANSKE mellomdistanseløperen Zola Budd, som er blitt britisk statsborger, ble tirsdag karakterisert som en agent for apartheid under en granskning i De forente nasjoner.
 24. Da var det et pakkfullt auditorium som ropte Ut med Galtung, en agent for den amerikanske imperialisme.
 25. De går på at Treholt som agent vel har oppnådd mest i Gråsonesaken.
 26. Den agent som gjør slikt skjult arbeide på fientlig territorium, kalles påvirkningsagent, eller kanskje bedre inflytelsesagent, sier Malm.
 27. Den ble åpnet av Odette Sansom, kjent for sin innsats som britisk agent i det okuperte Frankrike.
 28. Den norske Creditbank er agent for garantien, og har tilrettelagt den og ledet garantiforhandlingene.
 29. Den nåværende lederen for Forsvarsdepartementets informasjonskontor, byråsjef Arild Isegg, ble som student i 1963 forsøkt vervet som agent for SovjetUnionen av daværende førstesekretær ved Osloambassaden, Victor Grusjko.
 30. Den som fornærmer frihetssymbolet er en fiende av friheten og det skal ikke eksistere noen frihet for dens fiender Så på den måten ble Halvorsen en kommunistisk agent og en tilhenger av Warszawaregimet, heter det.
Results found in Swedish dictionary
sweagent
engprofession - man [n]: agent, representative, rep
yrke - kvinna [n]: agent, representative, rep [informal]
norprofession - man [n]: agent
spaprofession - man [n]: agente [m], representante [m]
yrke - kvinna [n]: agente [f], representante [f]
Synonyms:
 1. kommissionär, företrädare, delegat, representant, ställföreträdande
 2. ställföreträdare, ambassadör, ombudsman, ombud, förtroendeman
Derived terms:agentur, dubbelagent, hemlig agent, magenta, reklamagent
Anagrams:tagen
Similar words:
noragens
spaagente
sweagens
noragenda
sweagoni
noragentur
noragere
Your last searches:
 1. agentLast searches

# NAL Term
1 Flag kvittra
2 Flag överspelad
3 Flag verba
4 Flag bisonte
5 Flag sin parar
6 Flag sin vigor
7 Flag si imot
8 Flag fernissering
9 Flag flood
10 Flag rottecken
11 Flag morisk
12 Flag alhelí
13 Flag guardamano
14 Flag sin atar
15 Flag bienhechora
16 Flag innskudd
17 Flag sin valor
18 Flag among

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 785 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3763 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 908 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1579 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4428 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5319 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5641 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4727 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5293 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9410 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1767 - seconds.

mobiltelefon