logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for amnesi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noramnesi
engmedicine [n]: amnesia, memory loss
spamedicine [n]: amnesia [f], pérdida de la memoria [f]
swemedicine [n]: amnesi
Synonyms:hukommelsestap
Wiki:Amnesi (gresk: ??????? amnesia; hukommelsestap) er minnetap, eller tap av evne til å danne nye minneinntrykk. Amnesi kan være av kortvarig, forbigående karakter (for eksempel ved alkoholrus eller hjernerystelse eller ved epileptiske anfall) eller av mer varig art (eksempelvis etter nærdrukning, langvarig hjertestans eller ulike demenslidelser).
Example:Amnesi.|Lakunær amnesi innebærer et delvis og uforutsigelig hukommelestap.|Amnesi?
Results found in Swedish dictionary
sweamnesi
engmedicine [n]: amnesia, memory loss
normedicine [n]: amnesi
spamedicine [n]: amnesia [f], pérdida de la memoria [f]
Derived terms:amnesi-
Wiki:Amnesi är en medicinsk term som innebär en sjuklig oförmåga att komma ihåg eller att skapa minnen. Det finns flera typer av amnesi: Retrograd amnesi: Oförmåga att återkalla befintliga minnen. Anterograd amnesi: Att man från och med ett visst tillfälle inte längre förmår lära in vad som sker och alltså inte minns något räknat från den speciella tidpunkten och framåt.
Similar words:
engamnesia
engamnesic
noramnesi-
noramnesti
spaamnesia
sweamnesi-
sweamnesti
Your last searches:
  1. amnesiLast searches

# NAL Term
1 Flag feilbarhet
2 Flag moral
3 Flag sanera
4 Flag oppblåst
5 Flag småpengar
6 Flag Rh-faktor
7 Flag avsides belägen
8 Flag cabalgada
9 Flag birdlime
10 Flag dar por sentado
11 Flag Bulgaria
12 Flag ulikhet
13 Flag bardunere
14 Flag verb
15 Flag julep
16 Flag trecho
17 Flag ett antal
18 Flag ebriedad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1463 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3187 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3924 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7378 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2294 - seconds.

mobiltelefon