logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for antologi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norantologi
enggeneral [n]: anthology
spageneral [n]: antología [f]
swegeneral [n]: antologi
Wiki:En antologi er ei tekstsamling, dvs. ei bok med flere litterære tekster, ofte innenfor samme sjanger, men fra forskjellige forfattere. Novelle- og diktantologier er de vanligste typene. Antologier, dvs.
Example:
 1. En litterær ønskekonsert kaller anmelderen Märta Tikkanensog Tua Forsstro antologi Du tror du kuer meg liv ? med 200 dikt av finske og finlandssvenske forfatterinner.
 2. Kvinner i psykologien heter boken, en antologi redigert av Siri Gullestad og Anna Louise von der Lippe.
 3. Mord på side 3 fra 1982 kom ut på et engelsk forlag i januar og for tredje gang på rad har Gollancz i Londom valgt en av novellene hennes til sin årlige antologi med kriminalnoveller.
 4. Blant de tilstedeværende var også Eva Maagerø og Cindy Haug, som har redigert en antologi med titelen Neue Norwegische Prosa, utgitt av Aschehoug, men med en interessant og usedvanlig bakgrunn.
 5. Boken blir en kombinert antologi og monografi.
 6. De tok med seg noen kolleger og laget altså en antologi som de så forsøkte å få penger til.
 7. Den ene siden tar inspirasjon fra den andre, sier forfatteren og viser frem blant annet en antologi hvor han har medvirket, som Tor Jensen og Jan Kjærstad har redigert.
 8. Den norske Bokklubben har under arbeide en omfattende antologi.
 9. Dette viser også Cecilie Ores antologi.
 10. Dr. phil. Christoph Harbsmeier tar i dagens kronikk for seg en usedvanlig antologi av moderne kinesisk poesi - den er tosproglig og gjengir såvel den kinesiske original som den svenske gjendiktning.
 11. Egentlig oppsto ideen til en slik antologi i Aschehougs litteraturverksted, og en gruppe unge forfattere fant ut at hvis de skulle nå et publikum utenfor Norges grenser, måtte de ta skjeen i egen hånd.
 12. En sammenligning med Göran Malmqvists inspirerende antologi av 30årenes poeter, Dødsvatnet och gryningen,, bekrefter kontrasten mellom 70årenes og 30årenes unge poeter.
 13. For fire år siden kom en antologi fra Sogn.
 14. Grøvdal er også representert i Syv stemmer i tiden, en antologi der alle prisvinnerne presenteres.
 15. Her sendes et storverk ut på markedet, en 665 sider stor antologi over jødiske fortellere, og landets største avis sier ikke et pip !
 16. I friskt minne har vi en gruppe unge norske forfattere som gikk tiggergang for å skaffe 16 000 kroner til en antologi på tysk.
 17. Ikke sant da Janneken Øverland, du som nå får tusener av oss til å fnise henrykt på grunn av en antologi med kvinnehumor, mens du tidligere har preket om svært så gravalvorlige emner ?
 18. Nå er utrettelige Jon Sveinbjørn Jonsson og Torleiv Grue her med POESI 2, halvårlig antologi for kunst, innen og utenlandsk poesi.
 19. Også psykologien har hatt sine, meget nødvendige, kvinnelige pionerer, forteller en ny antologi fra Universitetsforlaget, redigert av Siri Gullestad og Anna Louise von der Lippe.
 20. Professor Göran Malmqvists nye antologi, Stranden och det bortskämda barnet, er enda et levende bevis, hvis et slikt trengs.
 21. Sammen med fjorårets finske kandidat til Nordisk Råds litteraturpris, Tua Forsström har hun stått for redaksjonen av en svensksproglig antologi med dikt av finske kvinner.
 22. Seminarene ga gode resultater ; flere norske bøker er under oversettelse til tysk, og i England er blant annet en antologi over litterære verk skrevet av norske kvinnelige forfattere under utgivelse.
 23. To av mine franske studenter - blant de beste jeg har - er for eksempel nå i ferd med å lage en antologi fra norsk til fransk - det dreier seg om moderne norske tekster som skal brukes ved lærersentrene i Lyon, Strasbourg og Caen.
 24. En stor, omfattende og på mange måter verdifull antologi - står det i min anmeldelse.
 25. Livssyn og digtning av Bente Heltoft og Kvinnesyn - tvisyn, en antologi om Sigrid Undset.
 26. Det dreier seg om et utvalg Isachsentekster som presten Harry Cleven allerede har oversatt til engelsk, og som vi tilbyr som antologi, sier UrsinHolm.
 27. Dette er ingen antologi over De hundre beste dikt, understreker Heggelund, - men en kritisk antologi som vil fremheve en tradisjon som har løpt parallelt med den annen, den tradisjonalistiske som har fått nesten all oppmerksomhet.
 28. En antologi med prekener og essays skal utgis på forlaget Verbum i Sverige, med forord av biskop Martin Lønne.
 29. Som et resultat av festivalen, håper vi å kunne utgi en stor antologi over nordisk lyrikk i gjendiktning til de store sprog - engelsk, fransk og russisk, forteller Knut Ødegård.
 30. Utgivelsen i Frankrike av en antologi om norsk litteratur vil ikke bare legge grunnlaget for kjennskap til denne del av vår kulturarv, men også danne basis for videre fremstøt for ny norsk litteratur i Frankrike, sier amanuensis Bente Christensen ved FranskNorsk Senter for utveksling og samarbeid til Aftenposten.
Results found in Swedish dictionary
sweantologi
enggeneral [n]: anthology
norgeneral [n]: antologi
spageneral [n]: antología [f]
Wiki:En antologi är en samling av flera kortare verk. Vanligen åsyftas litterära verk, men termen kan även användas för film. I akademiska sammanhang syftar det på en bok där flera författare har skrivit varsitt kapitel.
Example:Ignacio Rodriguez ringer om unga författares antologi
Similar words:
enganthology
noranalogi
sweanalogi
enganalog
enganalogy
engantelope
noranalog
Your last searches:
 1. antologiLast searches

# NAL Term
1 Flag krigstid
2 Flag svaromål
3 Flag proscription
4 Flag garvefett
5 Flag varbyll
6 Flag rociada
7 Flag pyssla
8 Flag i lika delar
9 Flag sprosse
10 Flag ståt
11 Flag bengen
12 Flag litterär
13 Flag smørbart pålegg
14 Flag dowdiness
15 Flag quijera
16 Flag jemtlending
17 Flag slå en signal
18 Flag prototype

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0933 - seconds.

mobiltelefon