logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for astrolog:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norastrolog
engframtid - mann [n]: astrologer
framtid - kvinne [n]: astrologer
spaframtid - mann [n]: astrólogo [m]
framtid - kvinne [n]: astróloga [f]
sweframtid - mann [n]: astrolog
Derived terms:astrologi, astrologisk
Wiki:En astrolog analyserer horoskop for å si noe om en persons karaktertrekk, og om hvordan vedkommende oppfattes og oppfatter og samhandler med andre mennesker ved hjelp av et kart over hvordan planetene sto på himmelen i fødselsøyeblikket. De fleste astrologer i dag analyserer utelukkende karaktertrekk. Andre forsøker også å si noe om en persons fremtid.
Example:
 1. Der bor han sammen med sin hustru Anna, som er astrolog.
 2. Vi må jo si oss enige i at det ikke hører noesteds hjemme å gå rundt og glede seg til et langt, lykkelig liv, for så kanskje å komme ut for et jordskjelv eller vulkanutbrudd bare fordi vår lokale astrolog ikke visste om den nye planet.
 3. Hva er det så man kan forvente seg når man går til en astrolog ?
 4. Hva gjør en astrolog i stand til å motta og formidle den veldige informasjonen om et menneske ?
 5. Hvilke etiske regler synes du burde gjelde for en astrolog ?
 6. Ikke noe ukebladhoroskop - Mr. Bevan er nemlig en høyst seriøs astrolog.
 7. Derfor er det viktig å være skeptisk og høre seg godt for før man legger sjelen sin på bordet, mener astrolog Siri Hall.
 8. Det finnes ikke noe regelverk som beskytter forbrukeren i møte med en astrolog.
 9. Jeg har selv opplevet å komme til en astrolog som brukte mesteparten av den fast avsatte timen til å prate om seg selv.
 10. Jeg tror også det er viktig for en astrolog å gjøre seg fortrolig med sine egne problemer.
 11. Men om man først bestemmer seg for å gå til en astrolog, er det svært få som vet hva de kan kreve i gjengjeld for sitt honorar.
 12. Når det er sagt, er det viktig å understreke at alt en astrolog sier ikke nødvendigvis behøver å være sant.
Results found in Swedish dictionary
sweastrolog
engframtid - man [n]: astrologer
framtid - kvinna [n]: astrologer
norframtid - man [n]: astrolog
spaframtid - man [n]: astrólogo [m]
framtid - kvinna [n]: astróloga [f]
Derived terms:astrologi, astrologisk
Similar words:
norastrologi
sweastrologi
engastrology
spaastroso
norastronom
sweastronom
engastrologer
Your last searches:
 1. astrologLast searches

# NAL Term
1 Flag världsrike
2 Flag knysta
3 Flag distinkt
4 Flag vänta med
5 Flag krysserrakett
6 Flag förödande
7 Flag fläckfri
8 Flag increase
9 Flag tyrant
10 Flag posse
11 Flag väsentlig
12 Flag countermand
13 Flag backer
14 Flag alabancioso
15 Flag quiebra
16 Flag opposing team
17 Flag omstrukturere
18 Flag provocation

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3083 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3837 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4030 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3281 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3860 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6305 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3856 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4528 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7188 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1722 - seconds.

mobiltelefon