logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for beredte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norberedte
enggeneral [?]: prepared
spageneral [?]: preparados
swegeneral [?]: beredd
Synonyms:avsluttede, døde, ferdige, fortapte, fullførte, klare, modne, ordnede, parate, slitne, solgte (muntlig mening), unnagjorte, utmattede
Anagrams:betrede
Example:
  1. Den beredte neste pionerbølge av primitivisme, innledet av Andre Derain med noen rått tilhugne stenfigurer i 1907, tett fulgt av Picassos og Matisses første arbeider i denne retning - alle utstilt på Baselmønstringen.
  2. Ingen kan benekte at det var Arbeiderpartiet som, gjennom den nye rentereform av 1977 og med sin inflasjonspolitikk, beredte grunnen for det høye rentenivå vi er i ferd med å bevege oss ned fra.
  3. Mens de historiske krefter ubønnhørlig endret det eldgamle sosiale system og beredte nye tider, så dikteren og filmskaperen bak Bearn i kjærlighet til menneskene - og deres svakheter - på alle samfunnstrinn.
  4. De militære kuppmakere ble i sin tur offer for et nytt, blodig kupp av sovjetvennlige militære, som igjen beredte grunnen for den sovjetiske invasjon i 1979.
Similar words:
norberede
norberedt
norberette
norbefeste
norbehefte
norbekrefte
norbenekte
Your last searches:
  1. beredteLast searches

# NAL Term
1 Flag streamlining
2 Flag fyrhjulig
3 Flag ensom
4 Flag göra om
5 Flag dimisión
6 Flag ekteskapsrådgiver
7 Flag beite
8 Flag reel
9 Flag tilmåle
10 Flag slashing
11 Flag quickened
12 Flag fishing village
13 Flag räkenskapsförare
14 Flag husrum
15 Flag norsk
16 Flag controlar otra vez
17 Flag collateral
18 Flag skjær

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1084 - seconds.

mobiltelefon