logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for berging:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norberging
enggeneral [?]: Salvage
spageneral [?]: Salvamento
swegeneral [?]: Bärgning
Derived terms:bergingsarbeid, bergingsoperasjon
Example:
 1. Onsdag begynte forberedelsene til berging av uranlasten ombord i det franske skipet Mont Louis, som ligger på havbunnen utenfor Ostende i Belgia.
 2. Bare i Etiopia, vårt område, skal 900 000 dø før jul. Til og med såkornet, bondens helligdom og familiens berging, har de forlengst spist i sin desperasjon.
 3. Blant annet kjørte han i beruset tilstand skipet på grunn, og uten å konferere med rederiet inngikk han kontrakt om berging, noe som påførte rederiet en utgift på over 880 000 kroner.
 4. Byråsjef Engstrøm fremholder at konvensjonsutkastet fra Coniete Maritime International i første rekke regulerer de privatrettslige sider ved berging, dvs. forholdet mellom kaptein og rederi på den ene side og bergeren på den annen.
 5. De har fått kjennskap til blant annet berging av kommunens biler og trikker, blitt drillet i opptreden under ulykker på Tbane og trikk og lærer å ta seg av fastlåste heiser og låse seg inn i leiligheter ved mistanke om sykdom.
 6. De nåværende norske og internasjonale bestemmelsene om berging, bygger på en konvensjon fra 1910.
 7. En ny internasjonal konvensjon om bistand og berging til sjøs er nå under utarbeidelse.
 8. Når det gjelder kapteinens ansvarsforhold under berging, er det også flere spørsmål som må avklares.
 9. Rask berging kan bety millioner å tjene, både for berger og eier.
 10. Selvsagt skal alle midler settes inn på å redde mennesker selv om utsiktene til berging er små.
 11. Det kommer stadig flere fabrikata og systemer til forenkling av seilhåndtering, som rulling av forseil og rulling av storseil inn i masten, all seilsetting og berging kontrollerbar fra cockpiten, videre flere seil og motorbåter lages synkefri ved bruk av dobbelt hud med PVCskum som flytemiddel i mellomrommet.
 12. Frisk seilas med sjøsprøyt og berging av fokka i godt og riktig sikkerhetstrekk.
 13. Men berging av kulturskatter og vrak fra dyphavet vil fordre en annen økonomisk innsats og mer avanserte dykkeroperasjoner og bergningsmetoder enn det marinarkeologene idag råder over.
 14. Men for Trysilhus er det ingen berging.
 15. Også sunkne skip og kulturskatter i dyphavet vil naturligvis komme inn under fornminneloven og aktualisere spørsmålet om eventuell berging, hvis de skulle dukke opp.
Similar words:
swebergig
norbedring
norbeiting
norberegning
spaberlina
engBeijing
engBerlin
Your last searches:
 1. bergingLast searches

# NAL Term
1 Flag plagiarize
2 Flag ben
3 Flag logo
4 Flag enfilada
5 Flag malts
6 Flag tenner
7 Flag difundido
8 Flag lovvärd
9 Flag yawning
10 Flag tráfico
11 Flag gallera
12 Flag cachiporrazo
13 Flag empuje
14 Flag rørig
15 Flag sonic boom
16 Flag prisa
17 Flag trio
18 Flag lande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 557 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0988 - seconds.

mobiltelefon